Till innehåll på sidan

Projektbolag för förverkligandet av höghastighetståg

Skriftlig fråga 2009/10:436 av Weibull Kornias, Marie (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2010-01-26
Anmäld
2010-01-26
Besvarad
2010-02-03
Svar anmält
2010-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 26 januari

Fråga

2009/10:436 Projektbolag för förverkligandet av höghastighetståg

av Marie Weibull Kornias (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Det finns en stor tillväxtpotential från Mälardalen i norr till Öresundsregionen i söder. Om dessa tillväxtregioner binds samman i ett sammanhängande och integrerat transportsystem för höghastighetståg mot Nordtyskland och kontinenten, kommer Sveriges utvecklingsmöjligheter att vara mycket goda för framtiden.

Förutsättningarna för ”Europabanan” aktualiserades i och med avtalet mellan de danska och tyska regeringarna att bygga Fehmarnbältbron, som kommer att färdigställas till 2018.

Enligt internationella erfarenheter bör utbyggnaden av höghastighetståg genomföras som ett samordnat projekt med en huvudman för att optimera planering, finansiering, upphandling, byggande, avtalshantering och trafikstart.

Mot denna bakgrund är min fråga till statsrådet:

Är statsrådet beredd att verka för bildandet av ett projektbolag, som ett första steg i förverkligandet av Europabanan?

Svar på skriftlig fråga 2009/10:436 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 3 februari

Svar på fråga

2009/10:436 Projektbolag för förverkligandet av höghastighetståg

Statsrådet Åsa Torstensson

Marie Weibull Kornais har frågat mig om jag är beredd att verka för bildandet av ett projektbolag, som ett första steg i förverkligandet av Europabanan.

Den 14 september 2009 presenterade regeringens särskilde utredare Gunnar Malm sitt betänkande för mig om förutsättningarna för utbyggnad av höghastighetsbanor för tåg i Sverige. Betänkandet har därefter remitterats och remissvaren sammanställts.

Frågan bereds nu inom Regeringskansliet i samband med planeringsarbetet för utveckling av transportsystemet för perioden 2010–2021 där regeringen ska fastställa den nationella planen och länsramarna under våren 2010. Därför vill jag inte föregripa beredningsprocessen och uttala mig om specifika infrastruktursatsningar.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.