palestinska läroböcker

Skriftlig fråga 2000/01:1645 av Enochson, Annelie (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2001-09-03
Besvarad
2001-09-13
Anmäld
2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 3 september

Fråga 2000/01:1645

av Annelie Enochson (kd) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om palestinska läroböcker

De officiella palestinska skolböckerna var fram till skolåret 2000@2001 primärt jordanska och egyptiska. Dessa böcker hade ett aggressivt innehåll riktat mot judar och Israel. De palestinska myndigheterna har fått bistånd från bl.a. Unesco och europeiska länder som Italien, Norge och Irland för att producera nya skolböcker. Den första palestinska kursplanen för grundskolan, från 1997, var trovärdig och beskrev fredsprocessen med Israel som positiv.

I september 2000 hade det palestinska utbildningsministeriet färdigställt 14 nya skolböcker för klasserna 1 t.o.m. 6. Det har tyvärr visat sig att de nya skolböckerna undervisar i hur man ska fördöma den israeliska staten. Israel beskrivs som främmande i Mellanöstern och karakteriseras som en kolonial erövrare som ockuperat Palestina sedan 1948. Böckerna undervisar också i ett icke-erkännande av Israel. Namnet Israel finns inte med på de regionala kartorna. Israeliska städer, regioner och geografiska områden identifieras som "Palestina". Palestinierna har i de nya skolböckerna försummat chansen att lära ut att deras grannar är människor som de ska eftersträva att ha en normal relation till.

I skolböcker för högre årskurser används fortfarande böcker med antisemitisk och antiisraelisk retorik. Där skrivs rent ut om staten Israels utplånande.

Hur avser statsrådet verka för att Palestina i framtiden använder internationellt bistånd till produktion av skolböcker som uttrycker en mer normal relation till grannlandet Israel?

Svar på skriftlig fråga 2000/01:1645 besvarad av

den 13 september

Svar på fråga 2000/01:1645 om palestinska läroböcker

Statsrådet Maj-Inger Klingvall

Annelie Enochson har frågat mig hur jag avser verka för att den palestinska myndigheten i framtiden använder internationellt bistånd till produktion av skolböcker som uttrycker en mer normal relation till grannlandet Israel.

Annelie Enochson säger bl.a. i sin fråga att skolböckerna för högre årskurser i de palestinska skolorna fortfarande använder böcker med antisemitisk och antiisraelisk retorik.

Det finns, som frågeställaren helt riktigt påpekar, skolböcker som innehåller antijudiska referenser. Detta gäller framför allt äldre böcker av jordanskt eller egyptiskt ursprung.

Vi har från regeringens sida vid ett flertal tillfällen påtalat för palestinska myndigheter att användning av sådana läromedel inte är acceptabelt och att böckerna måste tas ur bruk. Den palestinska myndigheten har också lovat att dessa böcker ska ersättas och framställning av nya läromedel pågår.

Från officiellt israeliskt håll har man tidigare i år, till EU-kommissionären med ansvar för utrikesfrågor Chris Patten, meddelat vissa förbättringar i de nya böckerna. Jag anser att det är mycket viktigt att den palestinska myndigheten fortsätter att arbeta i denna riktning. Vi kommer givetvis att direkt och i internationella sammanhang att fortsätta framföra vår uppfattning.

Från regeringens sida kommer vi även i fortsättningen i våra kontakter med palestinier och med Israel att trycka på hur viktigt det är att ge en balanserad och rättvis bild av den andra parten i läromedel och medierna.

I det spända läge som nu råder i Mellanöstern är det ytterst viktigt att förtroende skapas mellan parterna. Detta gäller inte minst i frågan om vilken bild som sprids av den andra parten genom medierna och i skolan. För att ett fredsavtal mellan parterna ska kunna bli hållbart är det till syvende och sist avhängigt av att folken i regionen hanterar att leva sida vid sida i fred med varandra. Att vanföreställningar och fördomar sprids om den andra sidan försvårar.

Det kan i sammanhanget noteras att Sverige i dagsläget inte ger bilateralt bistånd till framtagandet av palestinska läromedel.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.