Orosanmälningar vid barnäktenskap

Skriftlig fråga 2015/16:1103 av Mikael Cederbratt (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-13
Överlämnad
2016-04-14
Anmäld
2016-04-15
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I ett nyhetsinslag om barnäktenskap på TV4 den 11 april 2014 framgår det att vi i Sverige har 132 gifta barn. Det framgår också att såväl socialtjänst som Migrationsverket ofta misstänker att det rör sig om tvångsäktenskap. Därtill medger Migrationsverket att man ofta missar att göra en orosanmälan till socialtjänsten, eftersom det finns brister i handläggningen av den här typen av ärenden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vad avser justitie- och migrationsministern att vidta för åtgärder för att säkerställa att Migrationsverkets rutiner kring barnäktenskap skärps?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1103 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/03045/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1103 av Mikael Cederbratt (M) Orosanmälningar vid barnäktenskap

Mikael Cederbratt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att Migrationsverkets rutiner kring barnäktenskap skärps.

I Sverige tillåter vi inte att barn ingår äktenskap. Det är den självklara utgångspunkten även när vi tar emot människor som flytt till Sverige. Vi måste säkerställa att barn som befinner sig här får det skydd och stöd de behöver.

Migrationsverket har i sin rapport Är du gift? identifierat ett antal brister i handläggningen av barn utan vårdnadshavare (ensamkommande barn) internt på myndigheten.

Att Migrationsverket initialt uppmärksammar denna problematik är av stor vikt för det fortsätta omhändertagandet av de ensamkommande barn som kommunerna ska ansvara för. Det är viktigt att det finns en helhetssyn på Migrationsverket i handläggningen av dessa ärenden och att informationen till kommunerna är tydlig. Socialtjänsten har i sin tur ett ansvar att utreda och bedöma vilka insatser varje enskilt barn behöver och var barnet ska bo.

Regeringen är beredd att vid behov överväga ytterligare åtgärder som kan behövas för att skydda alla barn och unga i Sverige mot barnäktenskap.

Stockholm den 20 april 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.