Till innehåll på sidan

ombyggnad väg 51, förbifart Svärtinge

Skriftlig fråga 2004/05:322 av Hagfeldt, Stefan (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2004-11-11
Anmäld
2004-11-11
Besvarad
2004-11-17
Svar anmält
2004-11-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 11 november

Fråga 2004/05:322

av Stefan Hagfeldt (m) till statsrådet Ulrica Messing om ombyggnad väg 51, förbifart Svärtinge

För cirka en månad sedan var statsrådet Ulrica Messing nere i Östergötland och informerade sig om angelägna östgötska vägprojekt. Enligt tidningsuppgifter lovade då Ulrica Messing att den nya förbifarten väg 51 förbi Svärtinge kommer att börja byggas redan nästa år. Efter att detta löfte avgivits har regeringen presenterat sitt "Trollhättepaket". Osäkerheten och oron har nu blivit stor för att ombyggnad förbifart Svärtinge ska senareläggas. Denna ombyggnad är mycket angelägen av flera skäl, inte minst för att Siemens måste kunna transportera sina stora tunga turbiner på ett bra sätt till Norrköpings hamn. Självklart har frustrationen blivit mycket stor i Finspång för att den angelägna ombyggnaden förbi Svärtinge kanske inte kommer att genomföras i tid. Ska tillverkningen av turbiner i Finspång drabbas av "Trollhättepaketet"?

Mot bakgrund av detta frågar jag statsrådet om hon kommer att infria sitt löfte om att riksväg 51 förbifart Svärtinge kommer att påbörjas år 2005?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.