Ökat hot och hat

Skriftlig fråga 2022/23:925 av Anna Wallentheim (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-17
Överlämnad
2023-08-17
Anmäld
2023-08-22
Svarsdatum
2023-08-31
Sista svarsdatum
2023-08-31
Besvarad
2023-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

I Sydsvenskan den 16 augusti 2023 gick det att läsa att Islamic Center i Malmö under onsdagen mottagit ett hatbrev innehållande vitt pulver. Polisen larmades dit, men kunde denna gång tack och lov konstatera att innehållet i brevet var ofarligt. Dock vittnar flera moskéer och islamiska församlingar om ökat hot och hat mot medlemmar, deras lokaler och deras existens.

 

Polariseringen i samhället blir allt tydligare, och hat- och hotbrev mot Islamic Center och moskéer har nu blivit så vanligt att företrädare inte ens anmäler enskilda brev utan lämnar över pärmar med hot- och hatbrev till polisen med jämna mellanrum. Detta är en utveckling som inte bara är en fara för muslimer utan splittrar hela vårt samhälle.

 

Det ökade säkerhetshotet mot Sverige, koranbränningarna, Tidöavtalet, politiska uttalanden från riksdagsledamöter från både ett av regeringspartierna och Sverigedemokraterna är såklart inte något som underlättar situationen, utan spär bara på det ökade hatet mot muslimer och islam som religion som vi redan innan dessa händelser såg öka.

 

Statsminister Ulf Kristersson sa i sin regeringsförklaring den 18 oktober 2022 att han skulle bilda en regering för hela Sverige och för alla som bor här. Trots detta presenterar regeringen gång på gång politiska förslag som gör skillnad på människor. Bara i Tidöavtalet ser vi ett flertal förslag som enligt flera stora människorättsorganisationer strider mot de mänskliga rättigheterna och som riskerar polarisera vårt land ännu mer och förslag som också riskerar öka misstänkliggörandet av muslimer och islam.

 

Med tanke på det ökade hatet och den ökade polariseringen vill jag därför fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Vilka förslag ämnar regeringen och statsrådet lägga fram för att minska polariseringen i samhället?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:925 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)

A2023/ 01136 Arbetsmarknadsdepartementet Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:925 av Anna Wallentheim (S)
Ökat hot och hat

Anna Wallentheim har frågat mig vilka förslag regeringen och jag ämnar lägga fram för att minska polariseringen i samhället.

Att människor utsätts för rasism är oacceptabelt. Regeringen fortsätter arbetet mot rasism med bibehållen hög ambitionsnivå.

Arbetet inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott har bl.a. genererat ny kunskap om hur rasism kan ta sig uttryck. Fortsatta insatser ska bidra till att både fördjupa kunskapen inom vissa områden och skapa förutsättningar för att befintlig kunskap tillgängliggörs och används av olika aktörer.

De åtgärdsprogram mot olika former av rasism, däribland islamofobi, som beslutades i juni 2022 bygger på och kompletterar den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Statskontoret har haft i uppdrag att analysera och följa upp planen. Myndighetens rapport, som inkom i juni 2023, kommer att utgöra ett underlag för det fortsatta arbetet inom området.

En grundläggande förutsättning för att alla trossamfund ska kunna bedriva en religiös verksamhet är att de som deltar i samfundens verksamhet känner sig trygga. Stödet riktar sig till bl.a. trossamfund och lämnas dels till skydd av byggnader, dels till bevakning av byggnader. Av medlen ska, i enlighet med riksdagens beslut, minst 10 miljoner kronor användas för att stärka enskilda kyrkors och enskilda trossamfunds säkerhets- och trygghetsarbete.

Insatser som därutöver nyligen har beslutats är uppdrag till Myndigheten för stöd till trossamfund att genomföra insatser för att stärka trossamfunds säkerhet och öka kunskapen om deras säkerhetssituation och utsatthet för olika former av rasism och hatbrott. Myndigheten har även nyligen fått i uppdrag att planera en informationsinsats riktad till kommuner, regioner och myndigheter för att öka deras kunskap om trossamfund och deras verksamhet. Insatsen ska bidra till att främja säkerställandet av enskildas möjligheter att ta tillvara sina mänskliga rättigheter.

Stockholm den 30 augusti 2023

Paulina Brandberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.