Till innehåll på sidan

Ökad trafiksäkerhet Västerås-Enköping

Skriftlig fråga 2011/12:707 av Haddad, Roger (FP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2012-07-23
Besvarad
2012-08-06
Svar anmält
2012-08-16
Anmäld
2012-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 23 juli

Fråga

2011/12:707 Ökad trafiksäkerhet Västerås-Enköping

av Roger Haddad (FP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Regeringen har de senaste åren prioriterat satsningar på infrastruktur och vägunderhåll. I Mälardalen finns det flera viktiga sträckor som behöver åtgärdas för att öka trafiksäkerheten men också underlätta biltrafiken mellan huvudstaden och omkringliggande större städer i Mälardalen. Utifrån ett näringslivsperspektiv är detta också viktigt för alla godstransporter som belastar vägarna och som inte fraktas via tåg eller sjöfart.

Den senaste satsningen på motorväg vid E18 Västerås–Enköping har varit en mycket viktig prioritering och underlättat trafiken, men också ökat trafiksäkerheten. Däremot är det inte full motorvägsstandard mellan Västerås och Enköping. Det är därför angeläget att efterhöra regeringens prioritering och tidsplan för sträckan Västerås–Enköping. Dels på grund av kommunikationerna till Västerås flygplats, dels näringslivets behov av goda kommunikationer i Mälardalen, men inte minst på grund av trafiksäkerhetsskäl och åtgärder för att ytterligare stärka skyddet för passagerare som reser på dessa sträckor.

Min fråga till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd blir:

Avser statsrådet att tidigarelägga och genomföra motorvägsstandard för den resterande delen av sträckan vid E18 Västerås–Enköping?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.