Till innehåll på sidan

Nya skatteregler för bärplockare

Skriftlig fråga 2017/18:1547 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-06-21
Överlämnad
2018-06-25
Anmäld
2018-06-26
Svarsdatum
2018-07-09
Sista svarsdatum
2018-07-09
Besvarad
2018-07-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har aviserat nya skatteregler som ska göra det enklare att komma åt oseriösa aktörer på arbetsmarknaden när det kommer till importerad arbetskraft. Detta är bra och behövligt för en tryggare svensk arbetsmarknad. I den remiss som är utskickad har det dock visat sig att förslaget riskerar att slå hårt även mot dem som sköter sig, exempelvis aktörerna inom den organiserade bärplockningsindustrin.

Bärplockning är i dag skattebefriat i Sverige. I dagsläget är det bara thailändare som arbetar med skogens guld, och här finns ett väl utvecklat kollektivavtal som garanterar försäkringar, löner och sjysta villkor. I Värmlands Folkblad rapporterades det om problemet med att ca 10 procent av de som kommer hit aldrig når de kollektivavtalade plockningsvolymerna. De här 10 procenten tjänar sammanlagt runt 15 000 kronor netto efter två månader. Det ska då bekosta resan, arbetstillstånd, mat och boende. Om de här personerna därutöver ska betala skatt på lönen blir det i stort sett inget kvar av lönen. Det här problemet finns även i andra länder, och där har flera lösningar tagits fram. I exempelvis Storbritannien finns det en tröskel på 90 dagar, som gör att man kan undanta beskattning på arbeten som är kortare än så.

Andelen utländsk arbetskraft som inte betalar skatt har ökat, och det ska vi såklart komma åt, men vi måste se till att det här hamnar rätt. Det vore dumt att slå mot den organiserade branschen med ordnade kollektivavtal och bostäder. Risken blir att svartjobb och andra avarter breder ut sig, och detta är inte önskvärt för någon part.

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är därför:

 

Kommer ministern att vidta några åtgärder för att se över skattereglerna för säsongsanställda som kommer från länder utanför EU? 

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.