Till innehåll på sidan

Ny könstillhörighetslag

Skriftlig fråga 2022/23:479 av Martina Johansson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-03-22
Överlämnad
2023-03-22
Anmäld
2023-03-23
Svarsdatum
2023-03-29
Sista svarsdatum
2023-03-29
Besvarad
2023-03-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

I går, den 21 mars, var det sluttid för regeringen att lämna nya propositioner till riksdagen. Jag ser ingen om den nya könstillhörighetslagstiftning som är efterfrågad av många.

Att kunna leva sitt liv utifrån den identitet man själv har är en självklarhet i ett liberalt samhälle, och jag trodde att detta var en viktig del för regeringen och särskilt för Liberalerna.

Förra regeringen, som inte heller hade förmågan att ta frågan vidare, lämnade till slut en lagrådsremiss på en förändrad lagstiftning som skulle underlätta jämfört med dagens lagstiftning, även om den inte gick så långt som Centerpartiet och andra önskat när det gäller självständighetsrekvisitet.

Nuvarande regering aviserade att de skulle lägga fram en proposition i februari, men så blev inte fallet. Nu kommer det ingen proposition alls. Vad är skälet till det? Är det inte tillräckligt prioriterat att låta människor leva utifrån den identitet de själva känner för att en proposition ska läggas fram?

För Centerpartiet är det viktigt att steg tas i frågan för en förändrad och modern lagstiftning runt könstillhörighet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Acko Ankarberg Johansson: 

 

När kommer regeringen att lägga fram en proposition om ny könstillhörighetslag till riksdagen?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.