Till innehåll på sidan

nordiska ID-handlingars giltighet

Skriftlig fråga 2001/02:1042 av Erik Ågren, Jan (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-04-12
Anmäld
2002-04-16
Besvarad
2002-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 12 april

Fråga 2001/02:1042

av Jan Erik Ågren (kd) till statsrådet Leif Pagrotsky om nordiska ID-handlingars giltighet

Det är ofta svårt att ta ut rekommenderade försändelser eller sköta betalningar på svenska post- och bankkontor på grund av att man i Sverige erkänner endast av Sverige utfärdad ID-handling såsom giltig. Vid ett flertal tillfällen har andra nordiska länders pass refuserats som ID-handlingar, och bara ansetts vara "resedokument". På samma sätt har nordiska körkort inte godkänts till annat än att köra bil med. Inte som ID-handling. T.o.m. finska EU-pass har ratats. Detta kan inte anses vara en rimlig ordning.

Därför vill jag fråga handelsministern vad regeringen avser att göra för att de nordiska länderna ska erkänna varandras ID-handlingar.

Svar på skriftlig fråga 2001/02:1042 besvarad av

den 17 maj

Svar på fråga 2001/02:1042 om nordiska ID-handlingars giltighet

Statsrådet Leif Pagrotsky

Jan Erik Ågren har frågat mig vad regeringen avser göra för att de nordiska länderna ska erkänna varandras ID-handlingar.

Frågor om ID-handlingars giltighet är inte reglerade i lag eller annan författning. När det gäller frågan om godkännande av ID-handlingar som Jan Erik Ågren hänvisar till är det i stället så att branschorganisationen Svenska Bankföreningen själv reglerar detta. Svenska Bankföreningen ställer upp vissa riktlinjer i dessa avseenden och man kan vända sig dit om man vill påtala problem vad gäller vilka ID-kort som godtas.

Frågan om godkännande av ID-handlingar mellan de nordiska länderna kommer att tas upp i den nordiska kretsen i syfte att utröna vad som är möjligt att göra i frågan.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.