Till innehåll på sidan

Nedskärningarna på kommunal vuxenutbildning

Skriftlig fråga 2007/08:1275 av Damberg, Mikael (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2008-05-28
Anmäld
2008-05-28
Besvarad
2008-06-04
Svar anmält
2008-06-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 28 maj

Fråga

2007/08:1275 Nedskärningarna på kommunal vuxenutbildning

av Mikael Damberg (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Antalet platser på komvux har blivit allt färre. Regeringen har sparat 600 miljoner kronor på komvux, en tredjedel av anslagen. Enligt en färsk granskning som SVT har gjort har regeringens politik fått genomslag – platserna har minskat i 70 procent av Sveriges kommuner; totalt har antalet platser minskat med nästan en fjärdedel.

Statsrådet Jan Björklund brukar ofta yttra att alla inte ska bli akademiker. Men det här drabbar de människor som verkligen vill få en andra chans i livet, som vill byta yrke till en annan bransch eller göra ny karriär.

Samtidigt uppger Svenskt Näringsliv att det gjordes 90 000 misslyckade rekryteringar i Sverige bara under andra halvåret 2007 eftersom det inte fanns sökande med rätt kompetens.

Om vi nu dessutom står inför en konjunkturnedgång med ökad oro på arbetsmarknaden kommer behoven av komvux att bli större, inte mindre.

Jag vill därför ställa följande fråga till utbildningsministern:

Hur ska utbildningsministern se till att medborgarnas rätt till en andra chans, och arbetsmarknadens behov av rätt utbildad personal, tillgodoses när möjligheten att läsa in gymnasiekompetens eller en yrkesutbildning på kommunal vuxenskola försämrats?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.