Nedskärningar på Försäkringskassan

Skriftlig fråga 2022/23:939 av Isabell Mixter (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-24
Överlämnad
2023-08-25
Anmäld
2023-08-31
Svarsdatum
2023-09-06
Sista svarsdatum
2023-09-06
Besvarad
2023-09-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

På grund av det ekonomiska läget och inflationen går Försäkringskassan med stora underskott och behöver spara 300 miljoner kronor. Det innebär bland annat att 450 nyligen anställda som har en provanställning har sagts upp.

Detta har redan fått stora negativa konsekvenser för verksamheten och påverkar såväl handläggningstiderna som myndighetens telefontider. I juni 2023 väntade nästan 10 000 ensamstående föräldrar som sökt underhållsstöd på besked från Försäkringskassan, enligt Ekot. Till följd av minskade resurser hinner myndigheten inte med, och handläggningstiden för underhållsstöd är nu uppemot 18 veckor. För de ensamstående föräldrar som har svårt att få ekonomin att gå ihop när priserna rusar kan ett fördröjt besked om underhållsstöd innebära en stor ekonomisk stress.

Från och med den 1 augusti och framåt har även Försäkringskassans telefontider minskat. Likaså införs begränsningar av service på olika språk, bland annat polska och spanska. Detta får såklart konsekvenser för tillgängligheten och möjligheten för den enskilda att följa upp och ställa frågor om sina ärenden.

I Budgetunderlag 2024–2026 skriver Försäkringskassan att det ekonomiska läget är ansträngt och att de nya och förändrade uppdrag som myndigheten fått gällande omvårdnadsbidraget och merkostnadstillägget, omställningsstudiestödet och stärkt rätt till assistans inte är finansierade fullt ut, vilket bland annat skapar långa ärendeköer. Försäkringskassan lyfter behovet av en långsiktig och stabil finansiering, som ger dem utrymme att planera för och genomföra de satsningar som krävs för att upprätthålla och systematiskt utveckla arbetet i sitt grunduppdrag.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Tenje:

 

Planerar statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder för att säkerställa att Försäkringskassan får de resurser som myndigheten behöver?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:939 besvarad av Statsrådet Anna Tenje (M)

S2023/02478 Socialdepartementet Äldre- och socialförsäkringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:939 av Isabell Mixter (V)
Nedskärningar på Försäkringskassan

Isabell Mixter har frågat mig om jag och regeringen planerar några åtgärder för att säkerställa att Försäkringskassan får de resurser som myndigheten behöver.

I Försäkringskassans utgiftsprognos från maj 2023 höjde myndigheten kraftigt sin prognos för förvaltningsanslaget. Regeringen ser mycket allvarligt på det försämrade ekonomiska läget. Den förra regeringen genomförde flera reformer som ökade kraven på Försäkringskassan utan att fullt ut finansiera dessa. Jag har därför under våren och sommaren 2023 fört en nära dialog med myndigheten om utvecklingen av bl.a. handläggningstider och ärendebalanser samt vilka besparingar som behöver göras för att nå en budget i balans, med så liten påverkan som möjligt för enskilda.

Försäkringskassan har inlett ett sparprogram för att nå en budget i balans, och jag avser att fortsatt följa frågan i nära dialog med Försäkringskassan under hösten 2023. Regeringen beslutade den 31 augusti 2023 att öka Försäkringskassans anslagskredit i enlighet med Försäkringskassans hemställan från april 2023. För kommande år avser regeringen att återkomma i samband med att budgetpropositionen beslutas.

Stockholm den 6 september 2023

Anna Tenje

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.