Nedskärningar inom folkhögskolan

Skriftlig fråga 2022/23:477 av Niklas Sigvardsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-03-21
Överlämnad
2023-03-21
Anmäld
2023-03-22
Svarsdatum
2023-03-29
Sista svarsdatum
2023-03-29
Besvarad
2023-03-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Regeringens budget för 2023 slog som en rak höger mot folkbildningen och folkhögskolorna. Cirka 500 miljoner kronor försvann i och med att riksdagen antog regeringens budgetproposition. Runt om i landet ser vi nu hur folkhögskolor sliter med att få ihop sin verksamhet och hur många deltagare som kommer att kunna antas till hösten. Detta i tider av ekonomisk nedgång, då satsningar på utbildningar borde vara prioriterade. 

En av alla folkhögskolor som sliter hårt just nu är Södra Vätterbygdens folkhögskola (SVF), som ligger i Jönköping. I Jönköpings-Posten rapporterades den 21 mars 2023 om neddragningar som deras verksamhet kommer att behöva göra inför hösten, men också oro för hur framtiden ser ut efter det. Även vid ett verksamhetsbesök på folkhögskolan mottogs många oroliga tankar från elever, deltagare, lärare och ledning. Många var väldigt fundersamma över varför deras utbildning och chans till livslångt lärande skulle nedvärderas av regeringen och Sverigedemokraterna. 

Det är med anledning av de rapporter som nu kommer från folkhögskolevärlden intressant att se att regeringen trots nedgången i ekonomin inte funderar på att uppvärdera utbildningsinsatser utan i stället står fast vid sin nedskärningspolitik. 

Därför vill jag fråga utbildningsminister Mats Persson följande:

 

Vad avser ministern att göra för att säkerställa att utbildningsplatserna inte fortsätter att minska utan i stället förstärks vid landets folkhögskolor?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:477 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)


Svar på fråga 2022/23:477 av Niklas Sigvardsson (S)
Nedskärningar inom folkhögskolan

Niklas Sigvardsson har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att utbildningsplatserna inte fortsätter att minska utan i stället förstärks vid landets folkhögskolor.

Låt mig börja med att konstatera att regeringen fäster stor vikt vid en god kompetensförsörjning. Att säkerställa välfärdens och det privata näringslivets kompetensförsörjning är viktigt för Sveriges konkurrenskraft. Satsningar görs därför på utbildningssystemet.

Riksdagen har fattat beslut om budgetpropositionen för 2023 där några av regeringens viktiga förslag var en fortsatt satsning på statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning och medel för att antalet utbildningsplatser inom yrkeshögskolan även i fortsättningen ska ligga på en hög nivå.

Riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2023 innebär också, i enlighet med regeringens förslag, att ungefär 4,6 miljarder kronor fördelas till folkbildningen. Under pandemin tillfördes tillfälliga extra medel till folkhögskolorna. Det var sedan tidigare aviserat att dessa medel skulle upphöra med 2022 års utgång och regeringen bedömde i sina prioriteringar att behovet av tillfälliga förstärkningar med anledning av pandemin inte kvarstod.

Folkbildningen får även under 2023 ett stort statsbidrag och har inom ramen för bidraget möjlighet att anordna utbildningar med olika inriktningar.

Jag följer frågan noga och utesluter inte framtida åtgärder.

Stockholm den 29 mars 2023

Mats Persson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.