Till innehåll på sidan

nationaldag som helgdag

Skriftlig fråga 2003/04:405 av Hagfeldt, Stefan (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2003-12-04
Anmäld
2003-12-05
Besvarad
2003-12-10
Svar anmält
2003-12-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 5 december

Fråga 2003/04:405

av Stefan Hagfeldt (m) till statsrådet Pär Nuder om nationaldag som helgdag

Riksdagen debatterade och beslutade den 17 januari 2002 att ge regeringen till känna att nationaldagen den 6 juni bör bli allmän helgdag och att det skulle ankomma på regeringen att utarbeta ett förslag om detta.

Jag måste tyvärr konstatera att det sedan tog nästan 18 månader innan regeringen vidtog någon konkret åtgärd. Först den 5 juni 2003 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppgift att utveckla ett förslag som innebär att nationaldagen den 6 juni blir allmän helgdag. Utredaren ska enligt uppgift redovisa sitt uppdrag senast den 1 mars 2004.

Genom den långsamma hanteringen av ärendet kommer beslut i frågan att kunna tas först nästa år. Det för i sin tur med sig att den 6 juni kan bli helgdag först 2005.

Är statsrådet beredd att ta initiativ till att ärendet snabbas på så att ytterligare förseningar inte uppkommer?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.