Till innehåll på sidan

mened

Skriftlig fråga 2001/02:36 av Hedlund, Carl Erik (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2001-09-27
Anmäld
2001-10-02
Besvarad
2001-10-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 27 september

Fråga 2001/02:36

av Carl Erik Hedlund (m) till justitieminister Thomas Bodström om mened

I Svenska Dagbladet den 21 september 2001 refererades ett utslag från Högsta domstolen, i vilket HD friat en person som under ed vittnat falskt i en konkurs. Motivet för HD:s beslut är att ett vittne ska ha rätt att ljuga om personen riskerar att avslöja ett brott, som hon begått. Därmed undanröjdes hovrättens dom.

Att man inte ska behöva vittna mot sig själv är en självklarhet i vårt rättssystem, men att direkt ljuga under vittnesed strider mot allmän rättsuppfattning. Ingenting hindrar att vittnet för att skydda sig själv vägrar uttala sig under åberopande att hon därmed skulle tvingas avslöja förhållanden som skulle kunna leda till åtal mot henne. Vittnet kan också säga sig inte komma ihåg en händelse, men därifrån är det ett stort steg till att medvetet ljuga om förhållanden som är av betydelse för rättens beslut.

Vad kommer justitieministern att vidtaga för åtgärder för att åstadkomma en förändring av lagen, så att mened alltid beivras?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.