Mediestödet

Skriftlig fråga 2018/19:762 av Laila Naraghi (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-06-12
Överlämnad
2019-06-13
Anmäld
2019-06-14
Svarsdatum
2019-06-19
Sista svarsdatum
2019-06-19
Besvarad
2019-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Dagens medielandskap står inför stora utmaningar. Två av dessa som vi måste bemöta är för det första behovet av lokal medienärvaro. Det krävs för att vi som medborgare ska kunna följa och påverka vad som händer omkring oss. När detta saknas ökar ofta distansen mellan politiker och medborgare. Apatin tilltar, och det som följer är ofta en sörja där rykten och hat lätt frodas.

För det andra krävs publicistisk mångfald. Verkligheten, eller sanningen, är flerhövdad och måste få vara det. Det berikar vårt land. När denna mångfald dör eller försvinner förtvinar till slut det Sverige som vi älskar och känner.

Sverige behöver mer lokaljournalistik, inte mindre. Vi behöver journalister som granskar det vi makthavare gör, rapporterar nyheter och följer de pressetiska reglerna.

Därför var det bra att regeringen förra året höjde mediestödet. Dåvarande kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke beskrev det som ett konkret och tydligt steg för att värna den betydelsefulla lokala journalistiken. Höjningen av mediestödet var ett välbehövligt handtag till lokala medier – men som nu dessvärre ser ut att helt ätas upp av de nya reglerna för bostadsnära insamling av returpapper. När de nya reglerna slår igenom fullt ut så riskeras höjningar av papperspriset på 50–75 procent, enligt Tidningsutgivarna.

Enbart Gota Media köper tidningspapper för 35 miljoner kronor i år. Gota Media ger bland annat ut Östra Småland, Sydöstran, Barometern och BLT, och utgör därmed en stomme i den lokala nyhetsförmedlingen i sydöstra Sverige. En höjning av papperspriset i första skedet på enbart 20 procent när det nya regelverket genomförs innebär 7 miljoner i ökade kostnader för medieföretaget, jämfört med dagens kostnadsläge. Det nya systemet för insamling ska byggas ut under kommande år, så fler höjningar kan vänta.

Som jämförelse fick Gota Media ca 3,5 miljoner kronor mer i mediestöd 2019 än året innan, på grund av regeringens höjning av presstödet (ca 1,2 miljoner till Sydöstran och Östra Småland, samt ca 2,3 miljoner i distributionsstöd).

Hela ökningen av presstödet äts alltså upp (samt lika mycket till) av den planerade regelförändringen.

En liknande situation gäller för flera andra lokala och regionala tidningar.

När det gäller de nya reglerna för bostadsnära insamling av returpapper har miljö- och klimatminister Isabella Lövin sagt att eftersom förslagen inte är detaljstyrande så finns alla förutsättningar att utforma kostnadseffektiva system för insamling.

Mot denna bakgrund vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att höjningen av mediestödet inte ska ätas upp av regelförändringar utan i stället fortsatt vara ett konkret och tydligt steg för att värna lokaljournalistiken?

Svar på skriftlig fråga 2018/19:762 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Svar på fråga 2018/19:762 av Laila Naraghi (S)
Mediestödet

Laila Naraghi har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att höjningen av mediestödet inte ska ätas upp av regelförändringar utan i stället fortsatt vara ett konkret och tydligt steg för att värna lokaljournalistiken.

Eftersom kraven i den aktuella förordningen inte är detaljstyrande så finns alla förutsättningar för insamlingssystemenen ska kunna utformas kostnadseffektivt. Det pågår ett arbete på Naturvårdsverket med att ge vägledning om de nya förordningarna och de ansvariga aktörerna planerar hur insamlingssystemen ska utformas.

Det är viktigt att säkerställa att det finns goda förutsättningar för att säkra lokal journalistik i hela landet. En del i januariöverenskommelsen är att mediestödet ska stärkas och att förutsättningarna för oberoende granskande journalistik och en mångfald av medieperspektiv i hela landet ska förstärkas. Som ansvarig för demokrati- och mediefrågor följer jag utvecklingen gällande mediestödet i syfte att skapa så bra förutsättningar som möjligt för lokal journalistik i hela landet.

I budgetpropositionen för 2019 har anslaget tillförts 55 miljoner kronor från och med 2019 och beräknas tillföras ytterligare 55 miljoner kronor från och med 2020.

I enlighet med riksdagens beslut genomförs också en sänkning av momsen för e-publikationer den 1 juli 2019, vilket innebär förbättrade förutsättningar för tidningsbranschen och för tidningsläsarna.

Regeringen avser följa utvecklingen för lokaljournalistiken nära.

Stockholm den 19 juni 2019

Amanda Lind

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.