Till innehåll på sidan

Mediepolitiska insatser

Skriftlig fråga 2015/16:1396 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-06-22
Överlämnad
2016-06-23
Anmäld
2016-06-27
Svarsdatum
2016-06-29
Sista svarsdatum
2016-06-29
Besvarad
2016-06-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Det svenska och internationella medielandskapet har förändrats i grunden de senaste åren. Ägarkoncentrationen inom traditionella medier har ökat, samtidigt som webben har öppnat enorma nya möjligheter till mångfald, öppenhet och oberoende. Samtidigt har allt fler nyhetsförmedlare svårt att locka nya betalande läsare, och många tidningar står inför stora ekonomiska utmaningar.

Regeringen har tillsatt en ny medieutredning som har till uppgift att i oktober föreslå en ny mediepolitisk verktygslåda. Det ekonomiska läget för den lokala dagspressen pockar på en snabb sådan förändring med förslag på konkreta åtgärder för att säkra den leverans av demokratiska förutsättningar som dagstidningarna står för i våra valkretsar. En mediepolitik inom nuvarande ramar är uppenbart otillräcklig och begränsande, liksom en politik som fokuseras på teknologi i stället för demokrati. Direktiven till Medieutredningen är därvid begränsande.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Hur avser statsrådet att signalera en resursmässigt mer ambitiös prioritering än hittills av de nödvändiga mediepolitiska insatserna?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1396 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/01621/MF

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1396 av Lars Mejern Larsson (S) Mediepolitiska insatser

Lars Mejern Larsson har frågat mig hur jag avser signalera en resursmässigt mer ambitiös prioritering än hittills av de nödvändiga mediepolitiska insatserna.

Som Lars Mejern Larsson mycket riktigt påpekar har regeringen tillsatt en utredning som senast den 31 oktober i år ska redovisa förslag till utformning av nya mediepolitiska verktyg. En utgångspunkt för utredningen ska vara de demokratiska utmaningar som följer av medieutvecklingen och den förändrade medieanvändningen. Allmänhetens behov av allsidig information och individens möjlighet att vara demokratiskt delaktig oberoende av bostadsort ska stå i fokus.

Jag delar Lars Mejern Larssons syn så långt att även jag anser att den nuvarande mediepolitiken behöver förändras. Det är därför en utredning har tillsatts. Jag tänker dock inte föregripa utredningen, utan ser fram emot att ta del av dess slutsatser och förslag när de redovisas den 31 oktober.

Stockholm den 29 juni 2016

Alice Bah Kuhnke

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.