Till innehåll på sidan

Medicinska rådgivares roll i försäkringsärenden

Skriftlig fråga 2013/14:380 av Runeson, Carin (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2014-01-31
Anmäld
2014-02-04
Besvarad
2014-02-04
Svar anmält
2014-02-04
Besvarad
2014-02-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 31 januari

Fråga

2013/14:380 Medicinska rådgivares roll i försäkringsärenden

av Carin Runeson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Gång efter annan ställs personer inför faktum att försäkringsbolagens medicinska rådgivare i sina intyg till försäkringsbolaget gjort en sjukdoms­bedömning som inte stämmer överens med verkligheten. Detta är inte acceptabelt.

Försäkringsbolagens medicinska rådgivare och försäkringsbranschen anser att läkaren inte ska träffa patienten. Vid varje annan skada, till exempel på bilar och hus, besiktigas skadorna innan försäkringsbolagen fattar beslut.

De medicinska rådgivarna står heller inte under tillsyn av Socialstyrelsen eller annan myndighet eftersom de arbetar som tjänstemän antingen i ett anställningsförhållande eller som konsulter. Förhållandet att samme läkare upprätthåller dels en tjänst som är underställd ansvar inför Socialstyrelsen vid landstinget, oftast med nyckelfunktioner inom vissa specialiteter och dels en tjänst utan ansvar vid försäkringsbolag i arbete som medicinska rådgivare kan vara förtroendeskadligt. Som förstärkning av denna motsättning framstår det förhållandet att dessa läkare regelmässigt vittnar till försäkringsbolagens förmån i rättsliga processer i domstol.

För den enskilde patienten/försäkringstagaren upplevs detta ofta som frustrerande och dessutom många gånger som en omöjlighet när det gäller att få en adekvat skrivning i överensstämmelse med sjukdom eller skada i sitt intyg.

Är statsrådet beredd att göra en översyn av de medicinska rådgivarnas roll och medverkan i försäkringsärenden?

Svar på skriftlig fråga 2013/14:380 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 4 februari

Svar på fråga

2013/14:380 Medicinska rådgivares roll i försäkringsärenden

Justitieminister Beatrice Ask

Carin Runeson har frågat mig om jag är beredd att göra en översyn av de medicinska rådgivarnas roll och medverkan i försäkringsärenden.

Enligt försäkringsavtalslagen ska ett försäkringsbolag som har informerats om ett försäkringsfall omedelbart göra det som behövs för att försäkringsfallet ska regleras. Skaderegleringen ska ske skyndsamt och med beaktande av den ersättningsberättigades behöriga intressen. Detta förutsätter ofta medicinska bedömningar i någon form. Det är därför naturligt att försäkringsbolagen måste anlita läkare, t.ex. för att ta ställning till medicinska orsakssamband eller vilka konsekvenser en skada har. Det finns inte några närmare bestämmelser om dessa medicinska bedömningar. Det är knappast heller möjligt att införa bestämmelser av detta slag. Självklart måste dessa bedömningar vara objektiva och utgå från medicinsk grund. Detta ligger i skyldigheten att beakta den ersättningsberättigades intressen.

Ytterst kan bedömningarna prövas i domstol. Det är viktigt att det finns möjlighet till opartisk prövning av försäkringsbolagens ställningstaganden. Om ett försäkringsbolag skulle sätta i system att göra oriktiga bedömningar, kommer det dessutom i förlängningen innebära att kunder väljer andra försäkringsbolag. Jag vill därför avslutningsvis välkomna att dessa frågor diskuteras och synliggörs i olika sammanhang.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.