Till innehåll på sidan

Märkning av mat fri från ingredienser av djur

Skriftlig fråga 2014/15:635 av Sofia Arkelsten (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2015-06-05
Överlämnad
2015-06-08
Anmäld
2015-06-09
Svarsdatum
2015-06-17
Sista svarsdatum
2015-06-17
Besvarad
2015-06-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Fler och fler väljer att äta vegetariskt. WWF har larmat om att köttkonsumtionen i Sverige åtminstone behöver halveras. Köttfrågorna finns med som en stor utmaning i klimatdebatten.

Den medvetna konsumtionen av kött minskar eller väljs bort helt av många människor, men det är inte alltid så enkelt. I Aftonbladet den 28 maj 2015 beskrivs till exempel hur livsmedel kan innehålla ingredienser från djur utan att det syns i innehållsförteckningen.

I Indien finns en vegetarisk märkning som är en grön prick, i Storbritannien används ett grönt V som symbol. På en del andra livsmedel finns den positiva märkningen suitable for vegetarians, fritt översatt lämplig för vegetarianer. Oftast har det varit det civila samhället och livsmedelsaktörer som drivit denna utveckling. EU-kommissionen har möjligen påbörjat ett arbete åt detta håll, men det verkar vara långt kvar tills det får genomslag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att bidra till en märkning av mat fri från ingredienser av djur?

Svar på skriftlig fråga 2014/15:635 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/4695/DL

Näringsdepartementet

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:635 av Sofia Arkelsten (M) Märkning av mat fri från ingredienser av djur

Sofia Arkelsten har frågat finansmarknads- och konsumentministern vilka åtgärder han ämnar vidta för att bidra till en märkning av mat fri från ingredienser av djur.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Låt mig börja med att betona att jag håller med Sofia Arkelsten om att det är viktigt att livsmedelsmärkningen är tydlig så att konsumenten inte blir vilseledd. Detta framgår också av de EU-gemensamma märkningsreglerna.

Märkning är ett verktyg som underlättar för konsumenten att göra medvetna val. I dag vill konsumenterna äta hälsosamt och är intresserade av bra matvanor. För många är det viktigt att kunna välja mat som inte innehåller ingredienser från djur. Andra konsumenter är intresserade av annat som t.ex. sockerinnehållet eller om livsmedlen är ekologiska.

I Sverige fungerar frivillig märkning bäst när det finns en efterfrågan bland konsumenterna. Exempelvis har Djurens Rätt nyligen lanserat en märkning ”100 % VEGANSKT. Godkänd av Djurens Rätt” för att underlätta för konsumenterna. Alla företag som tillverkar eller importerar veganska livsmedel är välkomna att ansöka om märkningen. Jag välkomnar initiativet och kommer att följa frågan, men ser inga skäl till åtgärder från regeringens sida i dagsläget.

Stockholm den 16 juni 2015

Sven-Erik Bucht

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.