Till innehåll på sidan

människohandel

Skriftlig fråga 2002/03:1340 av Larsson, Maria (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2003-09-01
Besvarad
2003-09-10
Besvarad
2003-09-15
Anmäld
2003-09-16
Svar anmält
2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 1 september

Fråga 2002/03:1340

av Maria Larsson (kd) till justitieminister Thomas Bodström om människohandel

Varje år förs mellan 200 och 500 personer till Sverige för att utnyttjas sexuellt. Det rör sig om ren människohandel. Enligt Rikspolisstyrelsen kommer hälften av dem till Stockholmsområdet.

Enligt en undersökning från Stiftelsen Kvinnoforum förra året saknar berörda myndigheter praxis för hur de ska ta hand om de drabbade. Samarbetet mellan myndigheterna är dåligt, ansvaret oklart och rollfördelningen otydlig.

Åtta myndigheter och en rad organisationer slår sig nu ihop i ett pilotprojekt i Stockholms län, dels för att ta fram rutiner på respektive instans, dels för att samordna alla aktörer. I mars nästa år ska en handlingsplan vara klar.

Hur man juridiskt ska kunna göra det möjligt för de drabbade att stanna i Sverige under en brottsutredning är fortfarande oklart. I dag krockar utredarnas intresse med utlänningslagen som säger att personerna ska avvisas från landet.

Vad avser statsrådet att göra för att människor som utsatts för människohandel ska kunna kvarstanna i landet under den tid brottsutredningen pågår?

Svar på skriftlig fråga 2002/03:1340 besvarad av

den 10 september

Svar på fråga 2002/03:1340 om människohandel

Statsrådet Jan O Karlsson

Maria Larsson har frågat justitieminister Thomas Bodström vad han avser att göra för att människor som utsatts för människohandel ska kunna stanna kvar i landet under den tid brottsutredningen pågår.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringen överlämnade den 12 juni 2003 en remiss till Lagrådet med förslag till ändringar i utlänningslagen. Bland annat föreslås att det införs en ny bestämmelse i lagen som gör det möjligt för en förundersökningsledare att ansöka om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för ett utländskt vittne eller målsägande, till exempel en person som utsatts för människohandel, i de fall det anses befogat med hänsyn till genomförandet av förundersökning eller huvudförhandling i brottmål. Förslaget innebär således att dessa utlänningar ges laglig möjlighet att stanna kvar i Sverige för att genom vittnesmål och annan bevisning bistå brottsutredande personal. Under den tid de vistas här kommer de att få tillgång till hälso- och sjukvård och socialt bistånd.

Lagrådet överlämnade den 29 augusti 2003 sitt yttrande över lagförslagen. Regeringen avser under hösten 2003 att överlämna en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i utlänningslagen.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.