Till innehåll på sidan

Mål för bilars koldioxidutsläpp till år 2020

Skriftlig fråga 2007/08:1259 av Pedersen, Peter (v)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2008-05-23
Anmäld
2008-05-23
Besvarad
2008-05-28
Svar anmält
2008-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 23 maj

Fråga

2007/08:1259 Mål för bilars koldioxidutsläpp till år 2020

av Peter Pedersen (v)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I den kommenterade dagordningen inför miljörådsmötet den 3 mars 2008 nämndes ingenting om att Sverige vill se ett mål satt till år 2020 när det gäller förordningen om koldioxidkrav på personbilar. På EU-nämndsmötet den 29 februari förklarade miljöministern detta genom att säga: ”Vi är självklart positiva till att också sätta ett långsiktigt mål, men det är inte det som står på dagordningen nu på måndag.”

På själva miljörådsmötet valde miljöministern ändå att ta upp frågan: ”Vi behöver mer ambitiösa mål att sikta på i framtiden. Och därför så tycker jag det skulle vara bra att vi ger kommissionen i uppdrag att lägga fram förslag till ett nytt långsiktigt mål. Föreslå vid vilken tidpunkt det ska gälla, om det ska vara 2020 eller vad som är lämpligt årtal och också en konsekvensanalys av hur vi ska nå dit.”

Dagen efter rådsmötet sade däremot miljöministern följande i Ekot. ”Vi tycker det är 130 gram som ska fortsätta gälla 2012 och vi vill därför inte diskutera någon annan nivå på ett senare årtal.” Men i ett tal som hölls vid ett transport- och miljöseminarium den 4 april sade miljöministern att ”nästa steg: ett mer långsiktigt, ännu tuffare krav till 2020, detta har Sverige efterfrågat från EU”.

Med anledning av ovanstående något disparata uttalanden vill jag fråga miljöminister Andreas Carlgren:

Avser ministern att verka för att ett mål till år 2020 tas med i förordningen och vad vore i sådant fall enligt ministern ett tillräckligt rimligt krav?

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1259 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 28 maj

Svar på fråga

2007/08:1259 Mål för bilars koldioxidutsläpp till år 2020

Miljöminister Andreas Carlgren

Peter Pedersen har frågat mig om jag avser att verka för att ett mål till år 2020 tas med i förordningen och vad vore i sådant fall enligt mig ett tillräckligt rimligt krav.

I EU-förhandlingarna rörande förordningen om koldioxidkrav för personbilar driver regeringen på för att kommissionen ska få i uppdrag att utarbeta ett förslag till ett nytt mål efter 2012. Det nya målet bör förutom ett gränsvärde och ett årtal även innehålla ett regelverk för hur målet ska nås samt en konsekvensanalys. Regeringen anser att det är viktigt att förordningen sänder tydliga signaler till industrin om att målet till 2012 kommer att följas upp av ett nytt ännu striktare mål. Den som läser mina uttalande i sitt sammanhang ser också att jag och regeringen konsekvent företrätt den uppfattningen.

För närvarande pågår mycket intressanta teknikskiften inom både bilindustrin till hybridbilsteknik och inom bränsleindustrin till andra generationens biodrivmedel. Dessutom arbetar industrin kontinuerligt med att utveckla drivlinorna och annan utrustning som är viktigt för energiförbrukningen. Detta gör att det i dagsläget är svårt att uppskatta vad som är ett tillräckligt rimligt krav till 2020. Helt avgörande blir hur väl industrin lyckas med den tekniska utvecklingen.

Mot denna bakgrund har regeringen motsatt sig att redan nu och utan en djupare analys fastställa ett preliminärt gränsvärde för 2020. Erfarenhet från arbetet med att fastställa utsläppskrav för andra luftföroreningar har lärt oss att ett felaktigt gränsvärde kan bli bromsande för teknikutvecklingen.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.