Till innehåll på sidan

Lärosätens utbildningsutbud avseende omställningsstudiestödet

Skriftlig fråga 2022/23:437 av Niklas Sigvardsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-03-10
Överlämnad
2023-03-10
Anmäld
2023-03-14
Svarsdatum
2023-03-22
Sista svarsdatum
2023-03-22
Besvarad
2023-03-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) presenterade den 28 februari sin rapport om lärosätens utbildningsutbud med anledning av det nya omställningsstudiestödet. Detta skedde på uppdrag av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Rapporten visar många intressanta saker som behöver beaktas när omställningsstudiestödet nu implementeras fullt ut.

Rapporten visar att samtliga lärosäten arbetar aktivt med att öka utbudet för yrkesverksamma och möjliggöra omställning och livslångt lärande. Det finns dock vissa utmaningar som behöver adresseras. En väldigt viktig del handlar om den långsiktiga finansieringen och där delar vi socialdemokrater oron, speciellt efter den budget som nu gäller där regeringen tyvärr minskade anslagen till flertal av landets lärosäten.

Följande text är hämtad från sida 44 i rapporten. ”UKÄ delar lärosätenas bild av att finansieringen är en utmaning för att utveckla utbildningsutbudet. Sverige står inför ett läge med både en vikande konjunktur och växande ungdomskullar. Av underlagen att döma ser lärosätena svårigheter med att utveckla utbudet inom befintliga ekonomiska ramar. Om då antalet sökande ökar framöver, kan det leda till att behoven från olika studentgrupper ställs mot varandra. På totalnivån kanske det inte har så stor effekt, men för enskilda utbildningar ser UKÄ att det kan bli undanträngningseffekter. Risken är störst för utbildningar där söktrycket är högt”

Därför vill jag fråga utbildningsminister Mats Persson följande:

 

Vilka initiativ tänker ministern vidta för att se till att risken för undanträngningseffekter blir så liten som möjligt?  

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.