Till innehåll på sidan

Kulturministerns närvaro vid Paralympics

Skriftlig fråga 2007/08:1629 av Wegendal, Lars (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2008-09-05
Anmäld
2008-09-11
Besvarad
2008-09-18
Besvarad
2008-09-19
Svar anmält
2008-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 5 september

Fråga

2007/08:1629 Kulturministerns närvaro vid Paralympics

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Inför OS i Peking var det i samhället en omfattande diskussion om huruvida den svenska regeringen skulle låta sig representeras vid invigningen av de olympiska spelen. Internationellt höjdes röster för en politisk bojkott men när väl invigningen kom var dessa diskussioner som bortblåsta och alla nationella företrädare talade i stället om vikten av att vara på plats och knyta kontakter med politiska och andra företrädare från arrangörslandet.

Kulturministern hade väl aldrig för avsikt att bojkotta invigningen utan var tydlig i att vara närvarande och föra samtal kring demokrati och mänskliga rättigheter.

Lördagen den 6 september påbörjas de 13:e  Paralympics i Peking. Sveriges idrottare är ofta mycket framgångsrika i Paralympics och brukar vara i topp av medaljligan, inte minst när det gäller sommarspel. Genom detta spelar naturligtvis även nationen Sverige en mer framträdande roll i Paralympics än i OS.

Min fråga till kulturministern blir med anledning av vad som anförts vad ministern avser att vidta för åtgärder med anledning av invigningen av Paralympics i Peking.

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1629 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 18 september

Svar på frågorna

2007/08:1622 Paralympics i Peking

2007/08:1629 Kulturministerns närvaro vid Paralympics

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Göran Persson har frågat mig vad jag avser att göra för att stödja och informera mig om alla våra svenska idrottare som deltar i Paralympics i Peking den 6–17 september och om jag till exempel har för avsikt att resa till Kina för att övervara del av Paralympics. Lars Wegendal har därtill frågat mig vad jag avser att göra med anledning av invigningen av Paralympics i Peking.

Låt mig först uttrycka att jag delar den positiva syn på Paralympics som Göran Persson formulerar i sin fråga. Jag har med stort intresse följt de svenska idrottsliga framgångarna i Paralympics. De aktiva har i många fall gjort framstående idrottsliga prestationer i en hård konkurrens. Till Lars Wegendal vill jag meddela att jag inte har för avsikt att vidta någon särskild åtgärd med anledning av invigningen av Paralympics.

För att understryka regeringens stöd till den svenska truppen i Paralympics har statsrådet Maria Larsson på plats följt tävlingarna vilket även en företrädare för Kulturdepartementet har gjort.

Regeringen bjuder in de aktiva och ledarna vid de olympiska spelen och Paralympics till en fest i Rosenbad den 17 oktober 2008. Det är med glädje som jag ser fram emot att då få tala med aktiva och ledare och ta del av deras personliga berättelser.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.