Till innehåll på sidan

Kulturföretagares villkor

Skriftlig fråga 2020/21:960 av Lotta Finstorp (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-12-10
Överlämnad
2020-12-11
Anmäld
2020-12-14
Svarsdatum
2020-12-28
Sista svarsdatum
2020-12-28
Besvarad
2020-12-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

På regeringens hemsida står att läsa: ”... 400 miljoner kronor, ska användas på samma sätt som det krisstöd till arrangörer de fördelades i våras som kompensation för uteblivna intäkter då evenemang blivit inställda eller skjutits upp.” och ”Fördelningen är gjord utifrån erfarenheten av de stöd som delades ut under våren och sommaren och med utgångspunkt i situationen för kulturlivet.”

Därför är det anmärkningsvärt att avslag motiveras med att kulturföretagare har sökt hos fel instans. Hur ska företagaren veta att hen sökte krisstöd hos ”fel instans” när hen sökte och blev beviljad stöd i våras hos just Kulturrådet? Naturligtvis borde information givits direkt till den som ansöker om att ansökan ska skickas till annan myndighet denna gång!

Åtskilliga kulturföretagare berättar om dålig information och omotiverade avslag samtidigt som den ekonomiska krisen i sektorn ökar för varje dag. Därför är behovet av stöd betydligt mycket större i dag efter att de har varit förvägrade att bedriva verksamhet sedan i mitten av mars.

Kulturens ekosystem krackelerar, och problemen förvärras när nya förutsättningar plötsligen ges och förändrar förutsebarheten. Ett exempel är företag som professionellt arrangerar körsångsevent, som inte längre räknas som kulturevenemang.

Därför lyder min fråga till kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern för att krisstödet ska komma näringsidkare i kultursektorn till handa som avsett?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.