Till innehåll på sidan

Kulturarvet under vatten

Skriftlig fråga 2008/09:345 av Wegendal, Lars (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2008-12-03
Anmäld
2008-12-03
Besvarad
2008-12-10
Svar anmält
2008-12-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 3 december

Fråga

2008/09:345 Kulturarvet under vatten

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Konventionen om skydd för kulturarvet under vatten antogs vid Unescos generalkonferens 2001. Det stod tidigt klart att inte alla länder skulle rösta för konventionen utan den antogs först efter omröstning. Sverige lade ned sin röst i denna omröstning eftersom bedömningen var att vi skulle få svårt att ratificera konventionen.

Konventionen tillkom för att skydda kulturföremål som finns under vatten och företrädesvis i vrak.

Med hänvisning till ovanstående är min fråga:

Vad avser kulturministern att vidta för åtgärder för att Sverige ska kunna ratificera konventionen om skydd för kulturarvet under vatten?

Svar på skriftlig fråga 2008/09:345 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 10 december

Svar på fråga

2008/09:345 Kulturarvet under vatten

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Lars Wegendal har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att Sverige ska kunna ratificera konventionen om skydd för kulturarvet under vatten.

Som Lars Wegendal konstaterat lade Sverige ned sin röst vid omröstningen i Unesco år 2001 eftersom bedömningen var att Sverige skulle få svårt att ratificera konventionen. Denna bedömning kvarstår varför det för närvarande inte är aktuellt med ett svenskt tillträde till konventionen.

Detta innebär dock inte att Sverige inte arbetar aktivt med frågan om skydd för kulturarvet under vatten. Kulturarvsfrågor ingår i de flesta lagar som berör havet; främst lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., plan- och bygglagen (1987:10) samt miljöbalken (1988:808), men även i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon och lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Sverige driver även frågan i det mellanstatliga samarbetet i att förbättra havsmiljön i Östersjön genom Code of good practice för the management of the Underwater Cultural Heritage in the Baltic Sea region vilket är ett förslag till överenskommelse som syftar till skydd för Östersjöns marina kulturarv.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.