Till innehåll på sidan

Kriminaliteten i Uppsala

Skriftlig fråga 2017/18:304 av Marta Obminska (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2017-11-21
Överlämnad
2017-11-22
Anmäld
2017-11-23
Sista svarsdatum
2017-11-29
Svarsdatum
2017-11-30
Besvarad
2017-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Polisen i Uppsala möter allt större utmaningar. Under ett år har antalet anmälda personrån och sexuella ofredanden i centrala Uppsala ökat med över 60 procent. Samtidigt finns stora problem med gatubarn och ensamkommande ungdomar som begår brott.

Senast för två veckor sedan blev två personer skjutna i Gottsunda, ett område i Uppsala som under det senaste året gått från att vara ett utsatt område i polisens lägesbild till att numera klassificeras som ett särskilt utsatt område.

Jonas Eronen, kommissarie vid Uppsalapolisen, uppger till Uppsala Nya Tidning att han ”inte kan påminna sig om någon period i Uppsala då det förekommit så många skjutningar som nu”.

Även nya siffror från Brottsförebyggande rådet visar att utsattheten för brott är stor i Uppsala. Enligt undersökningen NTU Lokal utsattes nästan var fjärde invånare för någon typ av brott mot enskild person under 2016. Samtidigt minskade antalet poliser med 23 stycken och antalet redovisade ärenden till åklagare minskade med 23 procent under 2016 i Polisregion Mitt.

Situationen för polisen i Uppsala blir alltmer påfrestande och det är uppenbart att det behövs betydligt fler poliser för att klara dessa utmaningar.

Med bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Varför vill ministern inte genomföra riktade lönesatsningar för polisen och hur avser ministern att behålla och rekrytera fler poliser till Uppsala? 

Svar på skriftlig fråga 2017/18:304 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)Ju2017/09014/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:304 av Marta Obminska (M) Kriminaliteten i Uppsala

Marta Obminska har frågat mig varför jag inte vill genomföra riktade lönesatsningar för polisen och hur jag avser att behålla och rekrytera fler poliser till Uppsala.

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. Regeringen vill ha ett starkt rättsväsende och en tillgänglig polis, men lönebildningen ska regeringen inte blanda sig i. Det ansvaret har delegerats till arbetsmarknadens parter. Löneförhandlingarna pågår just nu och parternas intention är att bli klara på nationell nivå före årsskiftet.

För att förhindra att poliser slutar har regeringen gett Polismyndigheten i uppdrag att förbättra arbetsmiljön och skapa fler karriärvägar. För att få fler poliser har Polismyndigheten också fått i uppdrag av regeringen att inleda en rekryteringskampanj och att undersöka förutsättningarna för att starta polisutbildning på två nya platser i landet.

Den brist på poliser vi nu ser beror till stor del på att den förra regeringen lät utbilda allt för få poliser. Sittande regering har beslutat och aviserat om en unikt stor anslagsförstärkning till Polismyndigheten för att säkra kompetensförsörjningen. Regeringen har således vidtagit en rad åtgärder för att antalet poliser ska öka men det är Polismyndigheten som ska avgöra frågan om resursförstärkningar till Uppsala.

Stockholm den 29 november 2017


Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.