Till innehåll på sidan

Kravet på att tillhandahålla flergångsalternativ

Skriftlig fråga 2022/23:513 av Tobias Andersson (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-03-31
Överlämnad
2023-04-03
Anmäld
2023-04-11
Svarsdatum
2023-04-12
Sista svarsdatum
2023-04-12
Besvarad
2023-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

För ett par månader sedan erhöll klimat- och miljöministern ett brev från Visita, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel rörande kravet att erbjuda flergångsalternativ.

Det rör sig om att förra regeringen, med anledning av EU:s engångsplastdirektiv, beslutade att från och med den 1 januari 2024 införa ett krav om att de som säljer mat och dryck i engångsmuggar eller engångsmatlådor ska erbjuda kunden att få drycken eller maten serverad i återanvändbara muggar och förpackningar vid försäljning i Sverige. De ska även vidta effektiva åtgärder så att de återanvändbara matlådorna, muggarna och deras lock roterar flera gånger.

Föga förvånande har berörda näringar reagerat kraftigt mot dessa ogenomtänkta förslag som inte föregåtts av rimliga konsekvensutredningar av vilka effekter kravet skulle få.

Denna, enligt mig, uppenbara symbolpolitik utan förståelse för näringslivets förutsättningar måste förhindras.

Mot bakgrund av detta önskar jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari följande:

 

Avser statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder för att förändra eller förhindra förra regeringens krav på att erbjuda flergångsalternativ?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:513 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

KN2023/ 2819 Klimat och näringslivsdepartementet Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:513 av Tobias Andersson (SD) Kravet på att tillhandahålla flergångsalternativ

Tobias Andersson har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för att förändra eller förhindra förra regeringens krav på att erbjuda flergångsalternativ.

Som en del av Sveriges genomförande av EU:s engångsplastdirektiv beslutade regeringen om förordningen (2021:996) om engångsprodukter. I förordningen finns kravet att från och med den 1 januari 2024 ska den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck/snabbmat i en engångsmugg/matlåda erbjuda en möjlighet att få drycken/snabbmaten serverad i en återanvändbar mugg/matlåda och vidta effektiva åtgärder så att de återanvändbara muggarna/matlådorna roterar flera gånger.

EU:s engångsplastdirektiv syftar till att motverka nedskräpning i EU av de plastprodukter som leder till störst miljöpåverkan där djur och människor riskerar att skadas av skräpet. Enligt engångsplastdirektivet ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att på ett ambitiöst och bestående sätt minska förbrukningen av muggar och deras lock samt matlådor som används för snabbmat och deras lock om produkterna är engångsplastprodukter (artikel 4).

Allt mer mat och dryck tas med och konsumeras på annan plats än restaurangen, vilket ofta leder till nedskräpning. Enligt uppskattningar gjorda av Naturvårdsverket förbrukas mellan cirka en halv och en miljard engångsmuggar och en halv miljard engångsmatlådor årligen i Sverige. Engångsmatlådor och engångsmuggar är med på Håll Sverige Rents topplista över de produkter som oftast förekommer vid nedskräpning. När Naturvårdsverket genomförde en nationell skräpmätning under en vecka 2020 framgick det att cirka 140 000 muggar och cirka 350 000 livsmedelsbehållare skräpats ned. För att minska problemet med nedskräpningen är det nödvändigt att vända trenden av den ökade förbrukningen av engångsmuggar och engångsmatlådor. Det är också viktigt för att nå en cirkulär ekonomi och minska konsumtionens effekter på miljön och klimatet.

De nya bestämmelserna har utretts och remitterats. Naturvårdsverket och Livsmedelsverket har också fått ett regeringsuppdrag att ta fram vägledning och riktlinjer kring återanvändbara matlådor och muggar för att underlätta genomförandet för aktörerna som tillhandahåller dryck eller snabbmat. Regeringsuppdraget ska redovisas 14 augusti 2023.

Kravet att erbjuda servering i återanvändbara muggar och matlådor är en del av Sveriges genomförande av kraven om minskad förbrukning av plastprodukter för engångsbruk i engångsplastdirektivet som ska vara uppnådd senast 2026. Mot bakgrund av detta kan Sverige inte vänta med att genomföra engångsplastdirektivets krav.

Stockholm den 12 april 2023

Romina Pourmokhtari

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.