konkurrenssituationen för bärföretag

Skriftlig fråga 2004/05:2084 av Hammarbergh, Krister (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2005-08-04
Besvarad
2005-08-16
Besvarad
2005-08-18
Svar anmält
2005-09-13
Anmäld
2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 4 augusti

Fråga 2004/05:2084

av Krister Hammarbergh (m) till finansminister Pär Nuder om konkurrenssituationen för bärföretag

Regeringsrätten har i dagarna avgivit en dom där företag i bärbranschen tvingas betala sociala avgifter för utländska personer som säljer bär till dessa företag. Normalt gäller skattefrihet för privatpersoner som säljer bär som man plockat själv, enligt domen från Regeringsrätten så är den ersättning som utgår till utländska bärplockare att anse som ersättning för arbete i stället som betalning för en såld produkt. Därmed blir företagen skyldiga att betala arbetsgivaravgifter för de utländska bärplockarna.

Allt färre svenskar plockar i dag bär, vare sig det gäller försäljning eller för eget bruk. Bärbranschen har därför blivit beroende av utländsk arbetskraft. Konsekvensen av domen kommer att bli sänkta ersättningar och därmed svårigheter att rekrytera arbetskraft. Därmed kommer den redan i dag lilla andel av de vilda bär som tas till vara att bli ännu mindre. Konkurrerande företag i andra länder saknar beskattning på bärplockning. Sannolikt hotas ett antal arbetstillfällen för de anställda i befintliga bärföretag, med minskade skatteintäkter för staten som en följd. Uppenbart måste en förändring i gällande skattelagstiftning ske för att skapa en rimlig konkurrenssituation för de svenska bärföretagen och för att det ska vara möjligt att bättre nyttja den resurs som de vilda bären innebär.

Jag har följande fråga till statsrådet Pär Nuder:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att skapa en konkurrensneutral situation för svenska bärföretag?

Svar på skriftlig fråga 2004/05:2084 besvarad av

den 16 augusti

Svar på fråga 2004/05:2084 om konkurrenssituationen för bärföretag

Finansminister Pär Nuder

Krister Hammarbergh har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skapa en konkurrensneutral situation för svenska bärföretag.

Den fråga Krister Hammarbergh ställer har aktualiserats genom en skrivelse till finansministern från Skogsbärbranschens Intresseförening. Det är dock för tidigt att säga något om vad beredningen av skrivelsen kan resultera i och jag är därför för närvarande inte beredd att uttala mig i frågan.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.