Till innehåll på sidan

Konflikten i Nagorno-Karabach

Skriftlig fråga 2019/20:2040 av Arin Karapet (M)

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad
2020-08-25
Överlämnad
2020-08-27
Anmäld
2020-09-03
Svarsdatum
2020-09-10
Sista svarsdatum
2020-09-10
Besvarad
2020-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den 12 juli utbröt strider vid den armenisk-azeriska gränsen. Eld från båda sidor sköts under flera dagar. Situationen har sedan dess lugnat ned sig, men risken för en blodig konflikt kvarstår.

Exemplen är många på oansvariga och konflikthetsande uttalanden från parterna i konflikten. Azerbajdzjans president Ilham Alijev kallade under en intervju OSSE:s Minskgrupps insatser för meningslösa. Den typen av uttalande bör tas på allvar.

Utrikesministern var snabbt ute och manade båda parter att deeskalera konflikten och återgå till förhandlingsbordet inom ramen för OSSE:s Minskgrupp.

Sverige tar strax över ordförandeskapet inom OSSE. Ordförandeskapet ger Sverige möjlighet att verka för att få på plats de mekanismer som parterna kom överens om under samtalen i Wien den 16 maj 2016. Risken för fortsatt konfrontation minskar med olika former av observationsmekanism på plats, likaså utkrävande av ansvar. På sikt kan det bidra till att konflikten löses med politiska medel, i stället för militära medel.

Med anledning av ovan vill jag fråga utrikesminister Ann Linde följande:

 

Kommer ministern under Sveriges tid som ordförandeland i OSSE att aktivt arbeta för att få på plats observationsmekanismer, till exempel genom modern övervakningsteknik, i Nagorno-Karabach?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2040 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:2040 av Arin Karapet (M)
Konflikten i Nagorno-Karabach

Arin Karapet har frågat mig om Sverige under tiden som ordförandeland i OSSE aktivt kommer att arbeta för att få på plats observationsmekanismer, till exempel genom modern övervakningsteknik, i Nagorno-Karabach.

Sveriges engagemang för OSSE och dess viktiga roll för att bidra till säkerhet och samarbete i Europa är väl känt. Alltsedan vi utsågs till ordförande för OSSE 2021 har vi varit tydliga med att en av våra huvudsakliga prioriteringar under ordförandeskapet kommer att vara att bidra till att föra de utdragna konflikterna i regionen närmare sina lösningar inom ramen för den europeiska säkerhetsordningen.

Vad gäller den utdragna konflikten i Nagorno-Karabach kommer Sverige att genom OSSE:s Minskgrupp, där ordförandeskapet har en personlig representant, stötta initiativ som kan leda till att konflikten får en politisk lösning. Som inkommande ordförande välkomnar vi därför förslag på åtgärder som kan bidra till en positiv utveckling. Det är idag dock för tidigt att avgöra vilka specifika åtgärder som kommer att bli aktuella, utan detta kommer att bero på hur konflikten och förhandlingarna mellan parterna i Minskgruppen utvecklas.

Stockholm den 10 september 2020

Ann Linde

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.