Till innehåll på sidan

Kompensation från Iran med anledning av nedskjutningen av PS752

Skriftlig fråga 2019/20:2037 av Arin Karapet (M)

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad
2020-08-25
Överlämnad
2020-08-27
Anmäld
2020-09-03
Svarsdatum
2020-09-10
Sista svarsdatum
2020-09-10
Besvarad
2020-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den 8 januari blev flight PS752 från Ukrainian Airlines nedskjutet av iranska revolutionsgardets luftvärnsrobotar. Samtliga 167 passagerare ombord plus besättningen omkom, varav 17 personer var svenska medborgare eller hemmahörande i Sverige.

Uppgifterna om händelseförloppet har förändrats ett flertal gånger från Irans sida. Först efter tre dagars konsekvent nekande erkände iranska myndigheter att flygplanet blivit nedskjutet av iranska revolutionsgardet. Detta efter att ett flertal västländer sagt att flygplanet blivit nedskjutet och att det inte var en olycka.

Detta föranledde att jag ställde interpellation till utrikesministern den 11 februari 2020 om hur ministern avsåg att säkerställa att Sverige får full insyn i utredningen och haverikommissionen samt vilka åtgärder regeringen kommer vidta för att de anhöriga ska få full kompensation från Iran på grund av den tragiska händelsen.

Den 2 juli uppgav utrikesministern till SVT att Sverige ska förhandla med Iran om pengar till anhöriga. I samma artikel framkommer det uppgifter om att Iran erbjudit 80 000 dollar, ca 700 000 kronor, till varje drabbad familj i kompensation. Ukraina ansåg det vara en för liten kompensation. Ett samförståndsavtal slöts för att förhandla med Iran om ersättning.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Hur går förhandlingarna med Iran för att anhöriga som har rätt till kompensation ska få det, och när tror ministern att förhandlingen kommer att bli klar?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2037 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:2037 av Arin Karapet (M)
Kompensation från Iran med anledning av nedskjutningen av PS752

Arin Karapet har frågat mig hur förhandlingarna med Iran går för att anhöriga till de förolyckade på det nedskjutna ukrainska passagerarplanet PS752 som har rätt till kompensation ska få det, och när jag tror att förhandlingen kommer att bli klar.

De fem länder som hade passagerare ombord på det ukrainska passagerarplan som sköts ned nära Teheran den 8 januari – Afghanistan, Kanada, Storbritannien, Sverige och Ukraina – har ingått ett samförståndsavtal om att som enad grupp förhandla med Iran om full gottgörelse inklusive kompensation för offren och deras anhöriga.

Samförståndsavtalet undertecknades den 2 juli. Den 12 augusti hölls en första förberedande förhandling mellan dessa fem länder och Iran. Nästa förhandlingsomgång äger rum senare i höst. Det är svårt att i ett tidigt skede förutse hur lång tid förhandlingen kommer att ta. Erfarenhet från liknande förhandlingar visar att dessa kan bli utdragna.

Jag kan tillägga att de anhöriga har möjlighet att ansöka om ersättning från flygbolagets försäkringsbolag. Detta är en parallell process utan delaktighet av regeringarna i de fem länderna. UD har uppmärksammat anhöriga till de sjutton förolyckade som var hemmahörande i Sverige på denna möjlighet.

UD arrangerade i januari ett första informationsmöte för de förolyckades anhöriga och planerar att inbjuda till ett nytt informationsmöte under hösten.

Stockholm den 10 september 2020 –

Ann Linde –

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.