Till innehåll på sidan

järnvägen Olofström-Karlshamn

Skriftlig fråga 2004/05:1840 av Wegendal, Lars (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2005-06-09
Anmäld
2005-06-09
Besvarad
2005-06-15
Svar anmält
2005-06-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 9 juni

Fråga 2004/05:1840

av Lars Wegendal (s) till statsrådet Ulrica Messing om järnvägen Olofström@Karlshamn

Ur miljösynpunkt är det viktigt att satsningar görs för att föra över transportvolymer från lastbil till järnväg och andra miljövänligare transportslag.

Två stora företag, Ikea och Volvo, har en transportintensiv verksamhet i södra Kronobergs län och i Blekinge.

Järnvägen går i dag från Älmhult på Södra stambanan till Olofström och används i dag till största delen av Volvo för transporter mellan Olofström och Göteborg. En gång i tiden gick järnvägen ända till Karlshamn, men när persontrafiken lades ned för över 30 år sedan revs delen mellan Olofström och Karlshamn upp. Det innebär att företagen inte kan utnyttja hamnarna i Karlshamn och Karlskrona på ett optimalt och miljöriktigt sätt.

Karlshamns kommun, tillsammans med angränsande kommuner, har också under många år drivit ett projekt där man via en sydostlänk skulle knyta samman hamnen i Karlshamn med Södra stambanan. Periodvis har projektet drivits intensivt. Nu är projektet åter aktuellt med anledning av att de ovan nämnda transportintensiva företagen är intresserade att skeppa varor via hamnarna i Karlshamn och Karlskrona.

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att knyta samman hamnen i Karlshamn med Södra stambanan genom att järnvägen Karlshamn@Olofström byggs?

Svar på skriftlig fråga 2004/05:1840 besvarad av

den 15 juni

Svar på fråga 2004/05:1840 om järnvägen Olofström@Karlshamn

Statsrådet Ulrica Messing

Lars Wegendal har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att knyta samman hamnen i Karlshamn med Södra stambanan genom att järnvägen Karlshamn@Olofström byggs.

Jag delar Lars Wegendals uppfattning att det ur miljösynpunkt är viktigt att föra över gods från väg till järnväg. Därför innehåller de infrastrukturplaner som regeringen beslutade förra året 107 miljarder kronor för investeringar i järnvägar under perioden 2004@2015. Under samma period satsas dessutom 39 miljarder kronor på investeringar i vägnätet. Sammantaget innebär det att en stor satsning görs på landets infrastruktur, inte minst i den sydöstra delen av Sverige.

Genom regeringens beslut avsattes sammanlagt närmare en miljard kronor till Kronobergs och Blekinges länsplaner. I planerna, som fastställts av respektive län, ingår bland annat en satsning på Tvärleden som via Skåne och Kronoberg binder samman kusterna vid Halland och Blekinge. I den nationella banhållningsplanen har regeringen avsatt 156 miljoner kronor för upprustning av bangården i Alvesta. Alvesta är en viktig godsknut mellan Södra stambanan och Kust-till-kust-banan, där såväl posttåg som Volvotågen från Olofström passerar. I planen ingår även drygt 700 miljoner kronor för den pågående elektrifieringen av Blekinge kustbana.

Diskussionen om att inrymma nya objekt i planerna får vi återkomma till i kommande inriktnings- och åtgärdsplanering för transportinfrastrukturen.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.