Till innehåll på sidan

Jämställdheten inom utrikespolitiken

Skriftlig fråga 2012/13:731 av Steele, Anna (FP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-08-28
Anmäld
2013-08-29
Besvarad
2013-09-11
Svar anmält
2013-09-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 28 augusti

Fråga

2012/13:731 Jämställdheten inom utrikespolitiken

av Anna Steele (FP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Regeringen skrev i årets utrikesdeklaration att ”vi verkar för en jämställd värld”. Det var en viktig markering, som dock kan bli en till intet förpliktande formulering om den inte fylls med ett konkret politiskt innehåll.

Sett i ett globalt perspektiv är utmaningarna enorma för den som på allvar vill ta sig an ojämställdhet, exkludering, våld och förtryck mot kvinnor och flickor. Sverige måste se till att kvinnors rättigheter inte hänvisas till kategorin ”särintressen” i svensk utrikespolitik, utan frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män måste få sin rättmätiga centrala position inom både Sveriges och EU:s utrikespolitik.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesministern:

Har utrikesministern och regeringen en strategi för sin strävan att verka för en jämställd värld i enlighet med utrikesdeklarationen 2013?

Svar på skriftlig fråga 2012/13:731 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 11 september

Svar på fråga

2012/13:731 Jämställdheten inom utrikespolitiken

Utrikesminister Carl Bildt

Anna Steele har frågat mig om regeringen har en strategi i sin strävan att verka för en jämställd värld i enlighet med utrikesdeklarationen 2013.

De globala utmaningarna vad gäller ojämställdhet, exkludering, våld och förtryck mot kvinnor och flickor är betydande. Jag delar Anna Steeles bedömning att jämställdhet mellan kvinnor och män måste ha en central position både i Sveriges och i EU:s utrikespolitik.

I utrikesdeklarationen anges att vi ska verka för en jämställd värld. Regeringen har också i sin skrivelse ”Frihet från förtryck” och i MR-skrivelsen 2007/08:109 markerat att regeringen särskilt lyfter fram jämställdhet som en central del av svensk politik för mänskliga rättigheter. De strategiska prioriteringar som anges där innebär att utrikesförvaltningen som helhet har ett tydligt ansvar att i bl.a. FN-förhandlingar, i EU-arbetet och i bilateralt arbete att uppmärksamma

och åtgärda förtryck av kvinnor och flickor.

Sverige var starkt pådrivande i EU:s arbete för långtgående slutsatser i FN:s kvinnokommission våren 2013, som förstärker globalt arbete för att förebygga och förhindra våld mot kvinnor och flickor, och bl.a. avvisa alla försök att sanktionera sådant våld med hänvisning till religiösa tolkningar, kultur och traditioner.

Sverige har drivit på avseende FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820. Grundläggande här är att få kvinnor att medverka i beslut som rör deras egen överlevnad och byggandet av fred och utveckling.

Brist på jämställdhet, exkludering, våld och förtryck hör ihop och drabbar oftast fattiga kvinnor och flickor Vi vill genom vår utrikespolitik främja ekonomisk utveckling som ger människor möjlighet att försörja sig. Särskilda satsningar har därför gjorts på att stärka kvinnors försörjningsmöjligheter som ett led i arbetet mot marginalisering, våld och förtryck.

Vi avser att fortsätta detta arbete.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.