Till innehåll på sidan

isocyanater i hemmiljön

Skriftlig fråga 2001/02:168 av Pedersen, Peter (v)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2001-11-06
Anmäld
2001-11-13
Besvarad
2001-11-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 6 november

Fråga 2001/02:168

av Peter Pedersen (v) till miljöminister Kjell Larsson om isocyanater i hemmiljön

Isocyanater är en grupp kemiska ämnen vilka används vid tillverkning av bl.a. polyuretanplast som ingår i skumgummi. Isocyanaterna är kraftigt allergiframkallande och vissa av dem, t.ex. toluendiisocyanat (TDI), är klassade som cancerframkallande av Kemikalieinspektionen. Isocyanater som frigörs vid upphettning och brand utgör ett stort hälsoproblem i arbetsmiljön.

Tidningen Vår bostad har i nr 10/2001 en artikel med rubriken "Strykbrädorna avger cancerämne". Vid ett test av olika strykbrädor fann man den cancerframkallande isocyanaten TDI i skumplaststoppningen på helt vanliga strykbrädor. Det är allvarligt med tanke på att strykbrädor utsätts för hög värme varmed de giftiga och doftlösa ämnena frigörs. Enligt Vår bostad finns för isocyanater i hemmiljö varken föreskrivna gränsvärden, skyddsutrustning eller en kontrollerande myndighet. Testet visade att de farliga isocyanaterna endast hittades i importerade strykbrädor.

Andra uppgifter gör gällande att isocyanater även frigörs vid upphettning av nya spisar. Det är givetvis oacceptabelt att allergi- och cancerframkallande ämnen finns i våra hem.

Jag vill fråga miljöminister Kjell Larsson:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att få bort de giftiga isocyanaterna från våra hem?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.