Till innehåll på sidan

Infrastruktursatsningar i Kalmar län

Skriftlig fråga 2007/08:1626 av Örnfjäder, Krister (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2008-09-05
Anmäld
2008-09-11
Besvarad
2008-09-19
Svar anmält
2008-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 5 september

Fråga

2007/08:1626 Infrastruktursatsningar i Kalmar län

av Krister Örnfjäder (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Kalmar län har uppvaktat regeringen vid ett flertal tillfällen för att uppmärksamma de behov av infrastruktursatsningar som finns i länet. Så här långt tyder signalerna från regeringen på att satsningarna kommer att göras i storstäderna och i Norrbotten.

Jag räknar med att statsrådet med hjälp av den information hon fått inser att behovet av en modern infrastruktur för att skapa tillväxt i sydöstra Sverige kräver en kraftig satsning i Kalmar län för att klara behoven av upprustning av väg- och järnvägsnätet som gör det möjligt för en tillväxt som är nödvändig för att skapa arbetstillfällen i länet.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av den information som har lämnats vid de uppvaktningar som har gjorts från Kalmar län om behovet av satsningar på infrastrukturen i länet?

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1626 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 19 september

Svar på fråga

2007/08:1626 Infrastruktursatsningar i Kalmar län

Statsrådet Åsa Torstensson

Krister Örnfjäder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av den information som har lämnats vid de uppvaktningar som har gjorts från Kalmar län om behovet av satsningar på infrastrukturen i länet.

Jag vill börja med att nämna den närtidssatsning för byggstart av infrastrukturprojekt 2009 och 2010 som regeringen nyligen presenterade. Totalt satsas närmare 8 miljarder kronor under åren för att säkerställa att angelägna projekt kan genomföras i ett snabbare, mer rationellt tempo och att prioriterade projekt kan tidigareläggas i hela landet. För Kalmar läns del innebär det åtgärder på riksväg 25, byggande av mitträcken på delar av E 22 samt påbörjad upprustning av Kust-till-kust-banan, delen Emmaboda–Karlskrona med start 2009 och 2010.

När det gäller andra infrastruktursatsningar i Kalmar län har jag i ett tidigare frågesvar till Désirée Liljevall meddelat att jag för närvarande inte är beredd att ge besked om vilka projekt som ska prioriteras i Kalmar län. Skälet till det är att regering och riksdag har beslutat att prioritering av väg- och järnvägsåtgärder ska ske i en sammanhållen process, där beslut grundas på analyser av effekter och kostnader. Jag nämnde då också att regeringen nyligen hade inlett denna process som ska leda fram till en proposition om infrastruktur och därefter nya nationella väg- och banhållningsplaner. 

Arbetet med infrastrukturpropositionen är nu inne i ett slutskede. Regeringen kommer inom kort att överlämna propositionen Framtidens resor och transporter till riksdagen. Propositionen innehåller förslag till inriktning och statlig planeringsram för åtgärder i transportinfrastrukturen under perioden 2010–2021.

När riksdagen sedan beslutat med anledning av förslagen i propositionen kommer ett skede då en mer konkret diskussion om prioriteringen av olika åtgärder äger rum, innan regeringen slutligen fastställer de nationella väg- och järnvägsplanerna.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.