Till innehåll på sidan

Inflytande vid skolnedläggningar

Skriftlig fråga 2006/07:1381 av Palm, Veronica (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2007-06-15
Anmäld
2007-06-15
Besvarad
2007-06-20
Svar anmält
2007-06-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 15 juni

Fråga

2006/07:1381 Inflytande vid skolnedläggningar

av Veronica Palm (s)

till statsrådet Jan Björklund (fp)

Den moderatledda regeringen driver en aktiv politik för att öka antalet fristående skolor. När stadsdelsnämnden i Farsta den 26 april 2007 beslutade att kommunala Västbodaskolan i Farsta skulle läggas ned togs beslutet med så oerhört kort varsel att inte ens nödutvägen att ta över verksamheten i form av en fristående skola fanns. Någon konsekvensanalys hade inte gjorts och det lämnades inget utrymme för inflytande för skolpersonal, föräldrar, elever och fackliga organisationer. Det här är helt oacceptabelt. Jag anser att det måste finnas ett regelverk med bland annat en rejäl varseltid vid planerade skolnedläggningar.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att utifrån exemplet Västbodaskolan i Farsta ta initiativ till ett regelverk som ger skolpersonal, elever och föräldrar en rimlig tidsfrist vid planerade skolnedläggningar?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.