Till innehåll på sidan

individuella studieplaner

Skriftlig fråga 1997/98:863 av Carlgren, Andreas (c)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
1998-06-09
Anmäld
1998-06-15
Besvarad
1998-06-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Fråga 1997/98:863 av Andreas Carlgren (c) till statsrådet Ylva Johansson om individuella studieplaner

Den redovisning av Skolverkets enkät till skolorna om avgångselevernas betyg visar att grundskolan har allvarliga problem att ge alla elever tillräckliga kunskaper. När 6-8 % av de som slutar nionde klass inte når godkänt i svenska, engelska och matematik måste man säga att skolan har misslyckats. Detta borde leda till snabba och resoluta åtgärder från regeringens sida.

I riksdagen har centerpartiet under våren krävt att individuella studieplaner införs för varje elev redan i grundskolan och reserverat oss för detta i utbildningsutskottet. Den socialdemokratiska majoritetens företrädare har förklarat sig stödja idén, men vill skjuta på genomförandet eftersom man först satsar på en sådan förändring inom gymnasiet.

Det finns alltså en bred principiell uppslutning kring att införa individuella studieplaner och oenighet endast kring när de bör införas. Skolverkets enkät visar att det är hög tid att införa dem redan innevarande år. Regeringen har möjlighet att göra detta genom en förändring av grundskoleförordningen.

Min fråga till skolministern är därför:

Kommer skolministern under sommaren ta initiativ för en förändring av grundskoleförordningen så att individuella studieplaner för varje elev kan bli obligatoriska från årsskiftet 1998-1999?

 

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.