Till innehåll på sidan

inackorderingstillägg

Skriftlig fråga 2004/05:1714 av Öberg, Maria (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2005-05-25
Anmäld
2005-05-25
Besvarad
2005-06-01
Svar anmält
2005-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 25 maj

Fråga 2004/05:1714

av Maria Öberg (s) till statsrådet Lena Hallengren om inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är en form av studiehjälp för de gymnasieelever som på grund av lång restid tillfälligt måste bosätta sig på skolorten. För att kunna bli beviljad tillägget krävs det att det program som eleven önskar gå och den nationella inriktningen inte finns på hemorten.

För studerande på gymnasieskolans hantverksprogram medför detta att om hemorten bedriver hantverksutbildning oberoende av inriktning är man inte berättigad till inackorderingstillägg.

Detta innebär att de elever som väljer en utbildning med en annan inriktning än den kommunen bedriver ställs inför valet att antingen välja att byta yrkesbana eller missgynnas ekonomiskt genom att de går miste om inackorderingstillägget.

Jag vill därmed fråga statsrådet om vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att ge möjlighet för studerande på hantverksprogram med annan inriktning än den som finns på bostadsorten att få inackorderingstillägg.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.