Till innehåll på sidan

implementering av förändrad lagstiftning i Turkiet

Skriftlig fråga 2001/02:1491 av Andersson, Marianne (c)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-08-09
Besvarad
2002-08-23
Anmäld
2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 9 augusti

Fråga 2001/02:1491

av Marianne Andersson (c) till utrikesminister Anna Lindh om implementering av förändrad lagstiftning i Turkiet

De förändringar i den turkiska lagstiftningen som nyligen beslutats i parlamentet har fått stor uppmärksamhet. De flesta medierapporterna är mycket positiva. Allmänheten uppfattar detta som att kurdernas situation nu drastiskt kommer att förbättras och att förhandlingar om EU-medlemskap kommer att inledas inom en snar framtid. Det är då dags att påminna om alla de beslut Turkiet fattat tidigare när det gäller förbättring av mänskliga rättigheter och om t.ex. förbud mot tortyr. Erfarenheten har tyvärr visat att besluten sällan implementeras i verkligheten. Dessutom fanns ett betydande nationellt motstånd mot de nyligen fattade besluten och enligt uppgift finns krafter som vill ta upp detta i författningsdomstolen. Därför är det återigen nödvändigt att framhålla vikten av att EU innan förhandlingar inleds mycket noga kontrollerar att besluten efterlevs och inte bara är kosmetiska åtgärder för att tillfredsställa omvärlden. I det arbetet bör kontakter tas med MR-organisationer som har erfarenheter och kunskaper om situationen i fängelser, häkten, för folkgrupper som kurderna, kvinnornas situation och när det gäller yttrande- och organisationsfriheten. Sverige bör i EU-samarbetet vara fortsatt aktivt.

På vilket sätt avser regeringen att inom EU arbeta för de mänskliga rättigheterna i Turkiet, med särskild vikt på uppföljning av de senaste besluten om det kurdiska språket och avskaffande av dödsstraffet?

Svar på skriftlig fråga 2001/02:1491 besvarad av

den 22 augusti

Svar på frågorna 2001/02:1491 om implementering av förändrad lagstiftning i Turkiet och 1515 om minoriteternas nationella och kulturella rättigheter i Turkiet

Utrikesminister Anna Lindh

Marianne Andersson har frågat mig hur regeringen inom EU avser att arbeta för de mänskliga rättigheterna i Turkiet, med särskild vikt på uppföljningen av de senaste besluten om det kurdiska språket och avskaffande av dödsstraffet. Murad Artin har frågat vad jag avser att göra för att klargöra det faktiska innehållet och den verkliga betydelsen av Turkiets s.k. språkreformer.

Regeringen kommer att fortsätta att, inom ramen för EU, kräva att Turkiet ska uppfylla de krav som finns i EU:s partnerskapsdokument, där det fastslås vilka prioriteringar som den turkiska regeringen bör göra för att uppfylla Köpenhamnskriterierna.

Såväl Sverige som övriga EU-länder har välkomnat det senaste reformpaketet som med stor majoritet antogs av det turkiska parlamentet den 3 augusti. Paketet innehåller viktiga reformer, såsom dödsstraffets avskaffande i fredstid och tillåtandet av andra språk än turkiska i radio och TV-sändningar liksom i privat undervisning. Reformpaketet är ett steg i rätt riktning. Samtidigt är det viktigt att dessa reformer så snart som möjligt genomförs i praktiken.

Kommissionen kommer, i den översynsrapport som publiceras i oktober, att göra en grundlig bedömning av alla reformer som har antagits sedan den förra rapporten publicerades i november förra året. Rapporten kommer också att utvärdera det faktiska genomförandet av reformerna.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.