Till innehåll på sidan

IB-programmet och den tidigare nedgraderingen av dess betyg

Skriftlig fråga 2017/18:1542 av Christian Holm Barenfeld (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2018-06-20
Överlämnad
2018-06-20
Anmäld
2018-06-25
Sista svarsdatum
2018-06-27
Svarsdatum
2018-07-06
Besvarad
2018-07-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

International Baccalaureate (IB) är en utbildning på gymnasial nivå. Utbildningen har en internationellt definierad standard med höga kunskapskrav. Universitets- och högskolerådet (UHR) beslutade 2016 att förändra reglerna kring hur IB-betyg omvandlas. Det innebär att sedan den 1 januari 2017 är IB-studenters betyg, relativt sett, mindre värda i det svenska betygssystemet än vad de tidigare varit och jämfört med hur utbildningen värderas i andra länder.

Jag och andra kollegor har tidigare interpellerat och motionerat i frågan då vi likt många andra oroats över UHR:s beslut. I ett svar har statsrådet Helene Hellmark Knutsson bland annat svarat följande:

”När det gäller sakfrågan vill jag understryka att jag har stor respekt för den oro som inte minst företrädare för IB-utbildning uttrycker. Däremot är jag rädd att oron till stor del bygger på okunskap.”

Uppenbarligen var vår oro inte obefogad, och nu har Universitets- och högskolerådets styrelse beslutat att revidera föreskrifterna för omräkning av utländska gymnasiebetyg. Syftet med beslutet är att ge likvärdiga förutsättningar för alla sökande oavsett varifrån man har sin gymnasieexamen.

Anledningen uppger UHR är: ”Det är viktigt att alla personer har så likvärdiga förutsättningar som möjligt att komma in på högskolan i Sverige, oavsett vilken gymnasiebakgrund man har.” Myndigheten skriver vidare: ”För sökande med IB-examen innebär de reviderade föreskrifterna något gynnsammare förutsättningar inför kommande antagningar till högskoleutbildning.”

Det är självklart bra att man rättar sådant som har blivit fel; däremot har många studenter hamnat i kläm på grund av beslut vars effekter rimligen inte kan vara någon överraskning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

På vilket sätt kommer statsrådet nu att bevaka frågan och säkerställa att fattade beslut inte återigen innebär försämrade förutsättningar för studenter vid IB-programmet?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1542 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)U2018/

02861/UH

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1542 av Christian Holm Barenfeld (M)
IB-programmet och den tidigare nedgraderingen av dessa betyg

Christian Holm Barenfeld har frågat mig på vilket sätt jag nu kommer att bevaka frågan och säkerställa att fattade beslut inte återigen innebär försämrade förutsättningar för studenter vid IB-programmet.

Jag vill inledningsvis betona det jag tidigare har svarat när det gäller Universitets- och högskolerådets (UHR) beslut om ändrad värdering av utländska betyg. Den grupp som sökande med utländska betyg i första hand konkurrerar med platserna om är elever som gått i den nya gymnasieskolan. Det är viktigt att sökande med svenska och utländska betyg kan konkurrera på likvärdiga villkor. Det var anledningen till att UHR:s styrelse beslutade om en revidering av föreskrifterna om utländska betyg 2016 och det är också därför UHR:s styrelse nu har beslutat om ytterligare revidering av föreskrifterna om utländska betyg. För sökande med IB-examen innebär de reviderade föreskrifterna något gynnsammare förutsättningar inför kommande antagningar till högskoleutbildning. UHR:s uppföljningar visar att sökande med IB-betyg står sig väl i antagningen jämfört med andra grupper av sökande.

UHR har regeringens uppdrag att följa upp och analysera frågor inom sitt verksamhetsområde, bl.a. när det gäller antagningen till högskoleutbildning. Att myndigheten nu reviderar sina föreskrifter utifrån nyare antagningsstatistik visar att myndigheten genomför dessa analyser och också gör revideringar då det är nödvändigt så att sökande till högskolan ska kunna konkurrera på likvärdiga villkor. Myndigheten rapporterar återkommande analyser av antagningsomgångarna till Regeringskansliet och jag kan på så sätt följa frågan.

Stockholm den 6 juli 2018

Helene Hellmark Knutsson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.