Till innehåll på sidan

Hundägares ansvar

Skriftlig fråga 2005/06:1940 av Johansson, Jan Emanuel (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2006-07-24
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2006-08-08
Svar anmält
2006-10-02
Anmäld
2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 24 juli

Fråga 2005/06:1940 av Jan Emanuel Johansson (s) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Hundägares ansvar

I debatten om de så kallade kamphundarna förs ofta fram att det är hundarna som är samhällsfarliga. Uppfattningen är förståelig, inte minst efter incidenterna nyligen i Malmö där flera unga kvinnor blivit attackerade och bitna av sådana hundar. Men egentligen är det inte hundarna som är roten till det onda, det samhällsfarliga, utan de som är farliga för samhället är ägarna, som av okunskap eller utifrån förkastliga motiv skapar bitska hundar.

I Malmö diskuterar kommunen att införa koppeltvång för alla hundar. Det är ett förslag som kommer att drabba många hundar negativt och jag ser det mer som en symtomåtgärd, som inte löser grundproblemet. Det som krävs är snarare kunskaps- och lämplighetskrav för hundägare.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta beträffande ägarnas ansvar för sina hundar?

Svar på skriftlig fråga 2005/06:1940 besvarad av

den 8 augusti

Svar på fråga 2005/06:1940 om hundägares ansvar

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist

Jan Emanuel Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta beträffande ägarnas ansvar för sina hundar. Bakgrunden till frågan är förekomsten av aggressiva så kallade kamphundar.

Jag håller med frågeställaren om att de problem som uppstår på grund av aggressiva hundar framför allt bör ses som hundägarproblem och vill framhålla att det bland annat med anledning av detta inte heller finns eller övervägs något generellt förbud mot att hålla vissa raser.

I betänkandet Hund i rätta händer @ om hundägarens ansvar (SOU 2003:46) konstateras att hunden har en positiv betydelse för människor och att majoriteten av de svenska hundägarna tar sitt ansvar genom att bland annat följa de bestämmelser som finns. Utredaren betonar att de allra flesta svenska hundägare inte låter sina hundar orsaka olägenheter för omgivningen och att svenska hundägare i en internationell jämförelse framstår som mycket ansvarstagande och kunniga. Vidare befarade utredaren att de minst lämpliga hundägarna kommer att ha hund oavsett om de har tillstånd eller inte. Utredaren konstaterade att ett krav på hundkörkort skulle vara en alltför ingripande åtgärd gentemot de skötsamma hundägarna.

Mot bakgrund av bland annat ovanstående planerar regeringen för närvarande inte att föreslå något krav på tillstånd för hundägare. I betänkandet finns dock andra förslag för hur vi kan komma till rätta med problemen med aggressiva hundar. Frågan om ansvaret för hundägare bör förstärkas och i så fall på vilket sätt bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.