Till innehåll på sidan

Humanitärt bistånd till Turkiet och Syrien

Skriftlig fråga 2022/23:323 av Jamal El-Haj (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-02-09
Överlämnad
2023-02-09
Anmäld
2023-02-10
Svarsdatum
2023-02-22
Sista svarsdatum
2023-02-22
Besvarad
2023-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Johan Forssell (M)

 

Turkiet och Syrien har drabbats av en omfattande jordbävning med över 9 000 döda. Det är en siffra som antas öka. Jordbävningens epicentrum låg i Turkiet men även Syrien påverkades kraftigt. Syrien befinner sig redan i en mycket utsatt situation på grund av kriget och har en försvagad ekonomi. Stora delar av infrastrukturen är förstörd, vilket gör det mycket svårt att nå fram till de drabbade områdena med räddningsinsatser.

Även i Turkiet är det svårt för räddningsstyrkorna att nå fram till alla berörda områden. WHO uppger att cirka 23 miljoner människor är drabbade av jordbävningens konsekvenser.

Människor tar skydd utomhus för att undvika ytterligare husras. Det kyliga vintervädret gör det svårt för många. Det finns ett stort behov av tält, generatorer, mat och sjukvård för dem som har överlevt men har förlorat sina bostäder. Internationella insatser behövs för att möta de behov som finns av snabb hjälp och snabbt stöd. Sverige har beslutat att avsätta 30 miljoner kronor i humanitärt stöd. Det är positivt, men det behövs ytterligare stöd för att möta det mycket stora behov som finns av räddningsinsatser i Turkiet och Syrien.

Sverige har en lång tradition av ett generöst bistånd och är en av världens största biståndsgivare per capita. Det är viktigt att det svenska biståndet även fortsättningsvis uppgår till 1 procent av bni och används till både långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet Johan Forssell:

Avser statsrådet och regeringen att avsätta ytterligare medel för humanitärt stöd till Turkiet och Syrien för att bistå i denna mycket svåra situation?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.