Till innehåll på sidan

Hongkongs demokratiaktivister

Skriftlig fråga 2020/21:3405 av Anders Österberg (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-08-03
Överlämnad
2021-08-04
Anmäld
2021-08-17
Svarsdatum
2021-08-18
Sista svarsdatum
2021-08-18
Besvarad
2021-08-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sedan den nationella säkerhetslagen infördes i Hongkong den 30 juni 2020 har demokratiaktivister i Hongkong blivit utsatta för förföljelse, arrestering och tortyr. Ett flertal framstående demokratiaktivister har tvingats i exil på grund av den nya lagen och har beviljats uppehållstillstånd eller fått flyktingstatus i länder som Storbritannien, Australien, Kanada och USA.

Hongkongs nationella säkerhetslag, “The Law of the People’s Republic of China on Safeguarding National Security in the Hong Kong Special Administrative Region”, infördes av den kinesiska regeringen i Peking som svar på de prodemokratiska protester som tog fart i Hongkong under 2019. Lagen har lett till ett flertal godtyckliga fängslingar och tortyr av demokratiaktivister. Lagen skrevs specifikt för kriminalisera alla typer av aktiviteter och uttryck som stöder den prodemokratiska rörelsen, genom att använda vaga termer och formuleringar kring vad som anses vara secession, omstörtning av makten, samröre med utländska makter och terrorism. Sedan lagen började gälla har den använts i stor omfattning.

Som exempel kan nämnas en fredlig demonstration som hölls sent förra året av universitetsstudenter i Hongkong, där demonstranterna ropade slagord och höll upp pappersskyltar, vilket ledde till att åtta personer greps för att ha uppmuntrat till secession eller för att ha konspirerat till uppmuntran till secession.

Jimmy Lai, ägare till tidningen Apple Daily, anklagades för samröre med utländska makter i december 2020 efter att ha deltagit i intervjuer med utländska medier där han uttalat sig om Kinas brott mot mänskliga rättigheter och om sönderfallet av det demokratiska system som Hongkong blivit lovat.

Nyligen arresterades fem fackligt anslutna logopeder i Hongkong som står anklagade för att ha uppmanat till omstörting. Detta efter att publicerat en barnbok med politiskt innehåll som till synes kritiserar kinesiska myndigheter och Hongkongs regering, där dessa utmålas som vargar som jagar får.

Det är helt upp till Hongkongs polis och mydigheterna i Peking att tolka lagen. Det är deras tolkning som har lett till ett flertal godtyckliga arresteringar, såsom journalister som arresterats för att de bevakar olika händelser, människorättsjurister som arresteras för att de försvarar dem som gripits, eller oppositionspolitiker som arresteras för att de ställer upp i allmänna val. Myndigheterna fortsätter att agera brutalt mot och gripa demonstranter för olika sorters manifestationer, för att ha sjungit sånger eller helt enkelt för att ha uttryckt en åsikt. 

Ett flertal personer, inklusive Alexandra Wong (mer känd som “Grandma Wong”), sitter fängslade i Kina utan att ha informerats om vad de står åtalade för. Utöver att ha blivit fängslade vittnar flera aktivister och människorättsorganisationer, inklusive Amnesty International, om att demokratiaktivister blivit utsatta för tortyrliknande behandling av polis under tiden de hållts arresterade.

Det spelar ingen roll var dessa aktiviteter utförs. Artikel 37 och 38 i nationella säkerhetslagen gör gällande att lagen avser såväl personer boende i Hongkong som personer utanför Hongkong som begår dessa påstådda brott, både i och utanför Hongkong. Lagen skrevs avsiktligen för att inkludera Hongkongs alla utrikes medborgare över hela världen, som fortsätter att kämpa för mänskliga rättigheter och demokrati i Hongkong. Detta inkluderar även hongkongare här i Sverige.

Under de gångna 1,5 åren har Sverige visat oro över utvecklingen i Hongkong. Som exempel kan nämnas den delegation politiker, såsom Ted Hui, Jessica Leung och Wong Yik-Mo, som utrikesutskottet tog emot i mars 2020 för att diskutera poltikers och prodemokraters situation i Hongkong. Hongkongare i Sverige har också varit aktiva under det senaste året, bland annat genom organisationen Befria Hongkong, som har hållt ett flertal demonstrationer och andra evenemang för att sprida kunskap och prata öppet om problemen i och omkring Kina. Samtidigt som aktivister utanför Hongkong har kunnat stanna där de är tack vare arbets- eller studentvisum eller andra typer av nödhjälpsvisum kommer det snart att bli absolut nödvändigt för dessa aktivister att söka asyl så snart deras visum går ut.

I Sverige ser vi redan ett sådant fall med ordföranden för Befria Hongkong, som har bott i Sverige i åtta år men som nu måste söka visum från en ambassad i annat land. Detta innebär att han skulle tvingas återvända till Hongkong, där han troligtvis skulle fängslas och i värsta fall torteras på grund av sin roll som aktivist här i Sverige. Det kommer att komma fler liknande fall i framtiden när visum går ut eller hongkongare försöker fly den hänsynslösa nationella säkerhetslagen och Pekings kontroll över området.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Mot bakgrund av den nationella säkerhetslagen, tänker ministern ta något generellt initiativ för att säkerställa att demokratiaktivister från Hongkong inte blir utvisade?Svar på skriftlig fråga 2020/21:3405 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2021/ 02823 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3405 av Anders Österberg (S)
Hongkongs demokratiaktivister

Anders Österberg har frågat mig om jag, mot bakgrund av den nationella säkerhetslagen i Hongkong, tänker ta något generellt initiativ för att säkerställa att demokratiaktivister från Hongkong inte blir utvisade.

Utrikesminister Ann Linde har i tidigare svar till riksdagen redogjort för regeringens övergripande hållning med anledning av utvecklingen i Hongkong, senast i sitt svar den 13 augusti på fråga 2020/21:3389, Första domen enligt nya säkerhetslagen i Hongkong.

Anders Österberg tar i sin fråga upp flera enskilda ärenden. Som statsråd varken kan eller får jag påverka eller uttala mig om hur en myndighet eller domstol hanterar sådana.

Jag vill däremot framhålla att alla personer som söker asyl eller uppehållstillstånd på annan grund i Sverige ska få en rättssäker individuell prövning. Jag har fullt förtroende för den prövning av riskerna vid ett återvändande som Migrationsverket och domstolarna gör. Utvisning av en person får aldrig verkställas till ett land där han eller hon riskerar att utsättas för t.ex. kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Stockholm den 18 augusti 2021

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.