Holmöfärjan

Skriftlig fråga 2008/09:906 av Baylan, Ibrahim (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2009-05-07
Anmäld
2009-05-07
Besvarad
2009-05-13
Svar anmält
2009-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 7 maj

Fråga

2008/09:906 Holmöfärjan

av Ibrahim Baylan (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Striden om Holmö-färjan går vidare – rubriken fanns att läsa i Västerbottens Folkblad för några veckor sedan. Frågan om Holmöbornas rätt till tillfredsställande transporter har pågått i alltför många år. Det är ett misslyckande att regeringen ännu inte har kommit fram till en lösning som också accepteras av Holmöborna.

Därför vill ställa följande fråga till statsrådet Åsa Torstensson:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att finna en för alla inblandade parter tillfredställande lösning på transporterna till och från Holmön?

Svar på skriftlig fråga 2008/09:906 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 13 maj

Svar på fråga

2008/09:906 Holmöfärjan

Statsrådet Åsa Torstensson

Ibrahim Baylan har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att finna en för alla inblandade parter tillfredsställande lösning på transporterna till och från Holmön.

Thage G. Peterson redovisade den 30 mars 2007 sitt uppdrag som förhandlingsman för bland annat trafiken till Holmön i Umeå kommun. Förhandlingsuppgörelsen som redovisades innebar ett gemensamt ansvar för Vägverket, Västerbottens läns landsting, Länsstyrelsen i  Västerbottens län och Umeå kommun att skapa en permanent förbindelse mellan Holmön och fastlandet. Regeringen fattade kort därefter beslut om att nödvändiga åtgärder skulle vidtas av de berörda parterna för att säkerställa en genomförbar permanent trafikering till Holmön i huvudsaklig överensstämmelse med Thage G. Petersons uppgörelse.

Jag har därefter vid flertalet tillfällen påtalat att det är upp till de berörda parterna att se till att en varaktig lösning kommer till stånd utifrån den slutna uppgörelsen. Det har nu också kommit till min kännedom att parterna diskuterar en konkret lösning för trafiken till Holmön och jag ser med tillförsikt fram mot att detta slutförs och att trafiken till Holmön därmed långsiktigt säkerställs.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.