Till innehåll på sidan

Höjd hastighetsgräns för vissa bussar

Skriftlig fråga 2011/12:742 av Larsson, Lars Mejern (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2012-09-04
Anmäld
2012-09-06
Besvarad
2012-09-17
Svar anmält
2012-09-18
Besvarad
2012-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 4 september

Fråga

2011/12:742 Höjd hastighetsgräns för vissa bussar

av Lars Mejern Larsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Busstrafiken är en mycket viktig del av den svenska kollektivtrafiken. Ett ökat kollektivtrafikresande i Sverige är positivt för både klimatet, trafiksäkerheten och kapaciteten på vägnätet.

I dag är hastighetsbegränsningen för bussar 90 kilometer i timmen. En höjning av hastighetsbegränsningen till 100 kilometer i timmen skulle kunna innebära snabbare kollektivtrafikresor och därmed en mer attraktiv kollektivtrafik. Det skulle innebära vinster både för den enskilda resenären och för samhället. För att värna nollvisionen skulle det kunna ställas krav på att dessa bussar inte får ha stående passagerare och att de är utrustade med speciell säkerhetsutrustning som alkolås, hastighetsassistans och antisladdsystem.

Hur ser statsrådet på att hastighetsgränsen för bussar i regional- och fjärrtrafik skulle kunna höjas till 100 kilometer i timmen på de vägar som har 100 kilometer i timmen eller högre som hastighetsgräns?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.