Hög examensålder och pensionerna

Skriftlig fråga 2015/16:1042 av Lotta Finstorp (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-30
Överlämnad
2016-03-30
Anmäld
2016-04-05
Svarsdatum
2016-04-06
Sista svarsdatum
2016-04-06
Besvarad
2016-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Sverige har en av världens högsta examensålder, hela 29,4 år. Snittet för OECD-länderna är drygt 26 år. Samtidigt jobbar vi i Sverige allt färre år. Detta är bekymmersamt av många anledningar, inte minst för att det urholkar den gemensamma pensionskassan.

I ett land med en av OECD:s högsta examensålder borde satsningar på en tidigare start i arbetslivet vara högst prioriterat. Både socialförsäkringsministern och Moderaterna ser ett behov av att fler behöver jobba högre upp i åldrarna men också under en längre period i livet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

Vilka åtgärder avser socialförsäkringsministern att vidta för att få fler att börja arbeta tidigare och därmed bidra till den gemensamma pensionskassan?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1042 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2016/02353/SF

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1042 av Lotta Finstorp (M) Hög examensålder och pensioner

Lotta Finstorp har frågat mig angående hög examensålder och hur det påverkar pensionssystemet.

Frågan är viktig och relevant för såväl den egna pensionen och pensionssystemet som för att upprätthålla välfärden. Vi behöver ett längre arbetsliv och fler arbetade timmar. Det är därför viktigt att kunskapen om inträdesålderns betydelse ökar. Åtgärder för att förlänga arbetslivet och uppnå fler arbetade timmar, men också ett mer hållbart arbetsliv där människor inte slits ut i förtid, är ett starkt fokus för regeringen och ingår i arbetet för ett längre arbetsliv som bedrivs inom ramen för Pensionsgruppen.

Det bör dock nämnas att studier ofta leder till högre inkomster vilket i sin tur ger högre pension. Personer som bedrivit eftergymnasiala studier under några år under sin förvärvsaktiva tid tjänar ofta mer än väl in de potentiella år av förvärvsarbete som går förlorade på grund av studier.

Stockholm den 6 april 2016

Annika Strandhäll

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.