Till innehåll på sidan

Handläggningstiderna för samordningsnummer

Skriftlig fråga 2021/22:1432 av Jonny Cato (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-04-06
Överlämnad
2022-04-06
Anmäld
2022-04-07
Svarsdatum
2022-04-13
Sista svarsdatum
2022-04-13
Besvarad
2022-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Putins avskyvärda invasionskrig mot Ukraina har lett till en fruktansvärd humanitär katastrof där över 3 miljoner människor har tvingats på flykt. EU och Sverige har aktiverat massflyktsdirektivet.

Massflyktsdirektivet innebär bland annat rätten att arbeta i Sverige. För att kunna arbeta och ta del av en rad andra rättigheter som omfattas av massflyktsdirektivet krävs ett samordningsnummer. Redan före denna fruktansvärda humanitära katastrof har handläggningstiderna för samordnings- och personnummer varit långa. 

Det krävs nu att samhället kraftsamlar för att mottagandet ska bli bästa möjliga. En viktig del i det är att det går fort att få ett samordningsnummer. 

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

 

Om och i så fall vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att säkerställa korta handläggningstider för att få ett samordningsnummer?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1432 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)

Fi2022/01236 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1432 av Jonny Cato (C)
Handläggningstiderna för samordningsnummer

Jonny Cato har frågat mig om och i så fall vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att säkerställa korta handläggningstider för att få ett samordningsnummer.

Inledningsvis vill jag klargöra att ett samordningsnummer inte ger några rättigheter eller förmåner i sig. Det är exempelvis inte samordningsnumret som berättigar till utbetalningar från välfärdssystemen och numret är heller inte något arbetstillstånd. Ett samordningsnummer är endast en identitetsbeteckning som fyller en viktig funktion genom att bl.a. tillgodose myndigheters behov av en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda.

Ett samordningsnummer får bl.a. tilldelas efter begäran av en statlig myndighet som i sin verksamhet behöver ett samordningsnummer för en person för att undvika personförväxling eller för att utbyta information om personen med andra myndigheter eller organisationer. På regeringens initiativ har det dessutom införts lagändringar som gör det möjligt att tilldela samordningsnummer efter ansökan av en enskild som har en sådan anknytning till Sverige att han eller hon kan antas behöva en identitetsbeteckning. För tilldelning av samordningsnummer efter ansökan av enskild krävs att personen inställer sig personligen hos Skatteverket och styrker sin identitet.

Det är alltså i dag möjligt för personer som omfattas av tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet att själva ansöka om ett samordningsnummer hos Skatteverket. Det finns ingen specifik statistik för gruppen som sökt skydd enligt massflyktsdirektivet, men Skatteverket uppger att antalet ansökningar från enskilda om samordningsnummer har ökat under mars månad i år. Det rör sig om 1 150 fler ansökningar från enskilda i jämförelse med februari, varav huvuddelen av ansökningarna lämnades under månadens sista tio dagar.

Den senaste uppgiften jag har från Skatteverket är att handläggningstiden för att tilldela samordningsnummer generellt är ca 6–16 kalenderdagar. Migrationsverket och Skatteverket har ett pågående utvecklingsarbete för att effektivisera processen ytterligare för personer som ansökt om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Myndigheterna ser bl.a. över vilka möjligheter det finns för Migrationsverket att digitalt begära tilldelning av ett samordningsnummer, vilket skulle korta handläggningstiden hos Skatteverket. Regeringen följer myndigheternas arbete.

Stockholm den 13 april 2022

Mikael Damberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.