Till innehåll på sidan

Fusk inom folkbildningen

Skriftlig fråga 2020/21:1400 av Ann-Britt Åsebol (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-01-21
Överlämnad
2021-01-22
Anmäld
2021-01-26
Svarsdatum
2021-02-03
Sista svarsdatum
2021-02-03
Besvarad
2021-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Medierna har under hösten rapporterat om misstänkt fusk med statsbidrag till studieförbund.

Misstankar och anklagelser om fusk och felaktigheter inom folkbildningen är allvarliga. Kriminella nätverk och antidemokratiska krafter tillåts utnyttja de skattemedel som är avsedda för att stärka det demokratiska samhället.

Det sägs ibland att systemet för att fördela bidrag mellan studieförbunden uppmuntrar till fusk. Utöver påhittade cirkeltimmar finns även misstankar om förfalskade kvitton och andra dokument. Folkbildningsrådet talar om en ny verklighet där kriminella nätverk medvetet tar sig in i folkbildningen för att komma åt statsbidragen.

Ett flertal företrädare för studieförbunden har gjort gällande att incitamenten kring antalet cirkeltimmar leder till en strävan mot att registrera så många timmar som möjligt. Denna ”pinnjakt” ökar i sin tur risken för att fusk begås och ökar också incitamenten att samarbeta med föreningar med tveksam demokratisyn. I slutändan blir hela folkbildningsrörelsen drabbad, med bristande förtroende och kvalitet som följd.

Folkbildningsrådet är inte bundet av någon opartiskhet eller objektivitet utan kan som demokratiska företrädare föra ”folkbildningens” talan och besluta i enlighet med dess behov. Man kan inte söka pengar från rådet, utan de tio studieförbund som finns representerade får folkbildningspengarna.

Fusket är, om man ska tro medierapporteringen, notoriskt. Få andra områden i svensk offentlig förvaltning torde omfattas av så mycket felaktiga utbetalningar som just den offentligt sanktionerade folkbildningen. Det ligger heller inte i någons eget intresse att slå ned på fusket. Riksrevisionen har inte mandat att granska verksamheten, då rådet inte är en myndighet.

Min fråga till utbildningsminister Anna Ekström lyder:

 

Vilka initiativ avser ministern att ta i syfte att stävja fusk inom folkbildningen?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.