Till innehåll på sidan

Förstudie för ett projekt om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Skriftlig fråga 2009/10:435 av Weibull Kornias, Marie (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2010-01-25
Anmäld
2010-01-26
Besvarad
2010-02-03
Svar anmält
2010-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 25 januari

Fråga

2009/10:435 Förstudie för ett projekt om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

av Marie Weibull Kornias (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

År 2010 är det tio år sedan Öresundsbron invigdes och infrastrukturen har inneburit en fantastisk utveckling i Öresundsregionen, en gränsregion som utgör en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade bnp. För att Öresundsregionen ska fortsätta att utvecklas med ökad sysselsättning och hållbar tillväxt krävs ytterligare investeringar i infrastrukturen på båda sidor av Öresund.

Någon gång kring 2030 beräknas Öresundsbron inte längre klara av en ökad trafik. Redan 2010 väntas tillfarterna till Öresundsbron bli bekymmersamma flaskhalsar när Citytunneln är färdigbyggd och persontågen susar fram med 10-minuters intervall mellan Malmö och Köpenhamn.

Även för EU:s Transeuropean Transport Networks är en fast förbindelse i den norra delen av Öresund ett prioriterat projekt.

Enligt nuvarande regler kan EU bidra med upp till 50 procent av totalkostnaderna för förstudier av planerade projekt och upp till 30 procent av utbyggnaden av gränsöverskridande infrastruktur.

Det är min övertygelse att vi bör ta till vara denna möjlighet att göra en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör möjlig.

Min fråga är:

Planerar statsrådet att initiera en förstudie på HH-leden delfinansierad av Danmark och EU?

Svar på skriftlig fråga 2009/10:435 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 3 februari

Svar på fråga

2009/10:435 Förstudie för ett projekt om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Statsrådet Åsa Torstensson

Marie Weibull Kornias har frågat mig om jag planerar att initiera en förstudie på HH-leden delfinansierad av Danmark och EU.

Goda kommunikationer mellan Sverige och Danmark och ned till kontinenten är något som jag tycker är en viktig fråga. Särskilt mot bakgrund av att Sverige är beroende av effektiva klimatneutrala lösningar för främst godstransporter, men även persontransporter till och från övriga Europa. I Danmark pågår arbetet med Fehmarn Bältbron som planeras att vara färdig i slutet av detta decennium. Fehmarn Bält kommer säkerligen att innebära att transporter kan effektiviseras, men också att trafikvolymerna ökar vilket kommer att innebära ytterligare trafik på Öresundsbron. Jag har i min dialog med min danske kollega ofta tagit upp frågan om en alternativ förbindelse över Öresund. Min förhoppning är att vi ska kunna enas om en gemensam lösning tillsammans med Danmark.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.