Förslag på nya plastskatter

Skriftlig fråga 2022/23:637 av Tobias Andersson (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-05
Överlämnad
2023-05-08
Anmäld
2023-05-09
Svarsdatum
2023-05-17
Sista svarsdatum
2023-05-17
Besvarad
2023-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Det var med stor glädje som många tog del av nyheten om att plastpåseskatten snart kan vara ett minne blott. Glädjen dog dock snart när Romina Pourmokhtari kommunicerade att det endast skulle ske en remittering av plastpåseskatten.

Var Sverigedemokraterna står är dock tydligt. Plastpåseskatten har varit en ineffektiv och kontraproduktiv symbolskatt från början till slut och måste tas bort. Den frågan får vi dock återkomma till, men nya orosmoln har dykt upp som jag avser att beröra här.

Förra regeringen gav Naturvårdsverket ett uppdrag rörande rätt plast på rätt plats. I närtid samlades Naturvårdsverket sakkunniga inom skatt, näringsliv och återvinning för att bland annat diskutera hur en ny miljöskatt kan driva konsumenterna mot en mer cirkulär ekonomi och hållbar plastanvändning. Farhågan är nu att det ska föreslås en skatt på plastförpackningar, vilket definitivt inte skulle främja omställningen.

Det rimliga vore att avbryta Naturvårdsverkets uppdrag och därigenom sätta stopp för ytterligare förslag på symbolpolitiska skatter rörande plast.

Mot denna bakgrund önskar jag fråga statsrådet följande:

 

Avser statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder för att avbryta det ovan berörda uppdraget till Naturvårdsverket?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:637 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

KN2023/ 03075 Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:637 av Tobias Andersson (SD)
Förslag på nya plastskatter

Tobias Andersson har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för att avbryta Naturvårdsverkets regeringsuppdrag ”rätt plast på rätt plats”.

Plast är ett viktigt och allmänt förekommande material i vår vardag. Det är vår design, produktion, konsumtion och övrig hantering av plast och produkter av plast som orsakar de miljö- och klimatproblem plasten bidrar till. Enligt Naturvårdsverkets senaste plastkartläggning materialåtervinns endast cirka 10 procent av den plast som sätts på marknaden i Sverige och cirka 85 procent av allt marint skräp består av plast. I Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2022 fick myndigheten regeringsuppdraget ”rätt plast på rätt plats”. I uppdraget ska Naturvårdsverket arbeta för att främja omställningen av plast i en cirkulär ekonomi. Myndigheten ska bland annat analysera och föreslå ytterligare styrmedel som behövs för att rätt plast används på rätt plats i en cirkulär och fossilfri ekonomi. Uppdraget ska slutredovisas den 15 mars 2024.

När Naturvårdsverket redovisar uppdraget är det upp till regeringen att välja om och hur förslagen ska tas vidare. Regeringen avser därför inte att avbryta uppdraget, utan se vad Naturvårdsverket kommer att redovisa och därefter välja hur regeringen ska gå vidare i frågan.

Stockholm den 17 maj 2023

Romina Pourmokhtari

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.