Till innehåll på sidan

Förlorad sjukpenning på grund av inställda operationer

Skriftlig fråga 2019/20:1439 av Björn Petersson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-05-28
Överlämnad
2020-05-29
Anmäld
2020-06-01
Svarsdatum
2020-06-10
Sista svarsdatum
2020-06-10
Besvarad
2020-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Som en direkt effekt av coronapandemin ställs många operationer in, och vårdköerna ökar ofrånkomligt.

SVT Nyheter rapporterade i förra veckan att hitintills har 44 000 operationer ställts in och operationsköerna vuxit till över 150 000 personer, enligt uppgifter från Svenskt Perioperativt Register (Spor).

Dagens regelverk i sjukförsäkringen innebär att man utförsäkras efter dag 180 om en planerad operation ställs in. Försäkringskassan har gjort ett rättsligt ställningstagande (2020:02) som innebär att det vid en operation inställd med anledning av coronapandemin kan anses som oskäligt. Försäkringskassans rättsliga ställningstagande är tidsbestämt och gäller bara till och med den 31 oktober.

Redan före coronapandemin kämpade vården med att hinna med vård och rehabilitering samtidigt som operationsköerna var ansenliga. Läkarförbundet och vården flaggar för att de även efter den akuta hanteringen av coronapandemin kommer att ha en ansträngd situation.

Jag vill därför fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att långsiktigt skydda dem som riskerar att utförsäkras på grund av inställda operationer och långa operationsköer?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1439 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Svar på fråga 2019/20:1439 av Björn Petersson (S)
Förlorad sjukpenning på grund av inställda operationer

Björn Petersson har frågat mig vilka åtgärder som jag och regeringen avser att vidta för att långsiktigt skydda dem som riskerar att utförsäkras på grund av inställda operationer och långa operationsköer.

Regeringen arbetar för att sjukförsäkringen ska ge människor ekonomisk trygghet vid sjukdom såväl under pandemin som på lång sikt. Att operationer och rehabiliteringsåtgärder skjuts upp eller ställs in på grund av covid-19 är mycket bekymmersamt, framförallt därför att åtgärderna är viktiga för människors välmående, men också för att fördröjningarna kan påverka rätten till sjukpenning enligt rehabiliteringskedjan.

Försäkringskassan har kommit in med en framställan till Socialdepartementet om att det införs en tillfällig bestämmelse som gör det möjligt att göra undantag från kraven på bedömning av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbeten efter dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan. Undantagen ska gälla dem som får sin behandling eller rehabilitering uppskjuten på grund av den rådande pandemin. Regeringen kommer att fatta varje beslut som är nödvändigt för att lindra pandemins konsekvenser för medborgarna. Framställan bereds nu inom Regeringskansliet.

Målet med vår sjukförsäkring är att den som blir sjuk ska komma tillbaka till jobb så snabbt som möjligt. Men när man är sjuk och inte kan jobba ska försäkringen ge människor stöd och trygghet. Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum har lämnat ett flertal förslag på

åtgärder, som bland annat syftar till att göra sjukförsäkringen mer flexibel och förbättra handläggningen. Förslagen bereds nu i Regeringskansliet

Stockholm den 10 juni 2020

Ardalan Shekarabi

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.