Förföljelse av kristna i Irak

Skriftlig fråga 2009/10:684 av Enochson, Annelie (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2010-03-26
Anmäld
2010-03-26
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2010-04-07
Svar anmält
2010-04-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 26 mars

Fråga

2009/10:684 Förföljelse av kristna i Irak

av Annelie Enochson (kd)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Sedan 2003 har uppemot 400 000 kristna flytt från Irak, det vill säga nära hälften av Iraks historiska kristna befolkning. FN:s flyktingorgan UNHCR skriver i en rapport att politiskt fundamentalistiska muslimska grupper betraktar kristna som otrogna och därmed är det tillåtet att angripa dem. Eftersom koalitionen som anföll Irak främst bestod av kristna anses de kristna irakierna som supportrar till USA och Storbritannien och som lovliga byten för bomber och attacker.

I slutet av förra året attackerades en syrisk-ortodox kyrka i Mosul i norra Irak och dödade fyra personer och samtidigt kastades granater på en närliggande kristen skola. Någon månad innan attackerades kristna kyrkors egendom med bomber och granater, också det i Mosul. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att det är en organiserad terror som leder till massflykt av kristna i Mosul. Det pågår en organiserad utrotning av kristna människor.

Minst åtta kristna har mördats i Mosul de senaste veckorna och det har gjort att tusentals kristna flytt staden och begett sig till byar och småstäder runt omkring. I flera fall har de dödas kroppar lämnats på gatan som ett varnande budskap. Enligt en FN-rapport flydde över 4 000 kristna från Mosul enbart under den första veckan i mars, uppger nyhetsbyrån Reuters. Många av de kristna som flyr staden har lämnat allt de äger bakom sig.

Med anledning av det anförda vill jag fråga utrikesministern på vilket sätt han i Sverige och i internationella sammanhang har för avsikt att motverka förföljelserna av kristna i Irak.

Svar på skriftlig fråga 2009/10:684 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 7 april

Svar på fråga

2009/10:684 Förföljelse av kristna i Irak

Utrikesminister Carl Bildt

Annelie Enochson har frågat mig på vilket sätt jag i Sverige och i internationella sammanhang har för avsikt att motverka förföljelserna av kristna i Irak.

Säkerhetssituationen har gradvis förbättrats i Irak men är fortsatt svår på flera håll. Våldet drabbar medlemmar ur alla etniska och religiösa grupper, men minoriteter är ofta särskilt utsatta.

Regeringen ser med oro på situationen och arbetar aktivt för att inom Europeiska unionen, inom Förenta nationerna och i våra bilaterala samtal med irakiska företrädare, lyfta fram brister i respekten för mänskliga rättigheter.

Som ordförande i EU gjorde Sverige ett mycket tydligt uttalande där vi betonade individens rättigheter oberoende av religiös eller etnisk till­hörighet samt vikten av att motverka diskriminering av alla slag. När jag träffade företrädare för Iraks regering vid mitt besök i landet i februari framhöll jag detta på nytt och underströk vikten av att den irakiska regeringen implementerar de mänskliga rättigheterna i enlighet med internationell rätt. Jag nämnde särskilt kristna liksom mandéer/sabéer och yazidier.

Sverige har stärkt sin diplomatiska närvaro i Irak och vi fortsätter att stödja arbetet med demokratiska reformer i Irak, inte minst genom vår nya Irakstrategi som antogs 2009.

Det nyligen genomförda parlamentsvalet i landet är ett steg i rätt riktning. Det är viktigt att alla parter nu koncentrerar sig på att finna en lösning som ger möjlighet för Irak att fortsätta att förbättra säkerhetssituationen, konsolidera demokratin och utnyttja de stora möjligheter som finns att förbättra den ekonomiska och sociala situationen. Detta är viktigt för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna och motverka alla former av intolerans och diskriminering.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.